Benzi etansare – Ghid de alegere

Benzi etansare : Ghid de alegere a unei benzi de etansare – Profil etansare  -Waterstop

Benzi  etanşare a rosturilor sunt o parte esenţială a construcţiei şi contribuie în mare măsură la funcţionarea corespunzătoare a acesteia.

 

 

I Premise

 1. A) O construcţie impermeabilă la apă presupune următoarele:

-proiectarea şi execuţia  în concordanţă cu modul de construcţie cu beton impermeabil.

-sunt îndeplinite cerinţele pentru un beton impermeabil.

-rosturile sunt executate etanş folosind benzi de etansare

 1. B) Rosturile etanşe presupun următoarele:

-elementele de construcţie, în special în domeniul rosturilor, sunt etanşe,

-rosturile sunt asigurate contra scurgerii apei.

 

II Feluri de rosturi

Un rost separă două construcţii sau elemente de construcţie. El este utilizat pentru preluarea mişcărilor sau este condiţionat de etapele de lucru indicate.

După funcţie se disting 3 feluri de rosturi:

-Rosturi de mişcare(dilataţii) – Se folosesc benzi etansare rosturi de dilatatie cu bulb pe mijloc

-Rosturi de dilataţie (cu deschidere a rostului)

-Rosturi de contact (fără deschidere a rostului)

Rosturi de lucru – Se folosesc benzi etansare rosturi de turnare fara bulb pe mijloc

Rosturi aparente- se folosesc benzi etansare pentru inchiderea rosturilor

II.1. Rosturi de mişcare

Rosturile de dilataţie permit mişcările a două elemente de construcţie învecinate în toate direcţiile. Ele sunt proiectate la elementele de construcţie cu dilataţii liniare.

Rosturile de contact permit o dislocare şi o deplasare a elementelor de construcţie separate de exemplu printr-un carton asfaltat sau un strat de lăcuire de separare. Ele sunt impermeabilizate folosind benzi etansare seria D .

 

Profil hidroizolant intern pentru rosturi de dilatatie2

                                                                                                    Benzi etansare seria D – Pentru rosturi de dilatatie

 

II.2 Rosturile de lucru nu permit nici un fel de mişcări. Ele apar peste tot unde sunt efectuate întreruperi planificate ale lucrării, de ex. la plăcile tălpii cu suprafeţe mari, la locurile de îmbinare talpă /perete şi la pereţi. La rosturile de lucru nu este întreruptă armătura. Pentru etansarea acestora se folosesc benzi etansare din Seria A

 

benzi etansare

                                                                          Benzi etansare sau Profile etansare  seria A – pentru rosturi de lucru , rosturi de turnare

 

II.3. Rosturile aparente apar prin diminuarea volumului elementelor de construcţie mari, ca urmare a contracţiei betonului. Dispunerea lor este stabilită la proiectare şi la calculul static.

 

III  Benzi etanşare a rosturilor sau Profile etansare

III.1. Materiale – benzi  etanşare a rosturilor – Profile etansare

Cerinţele multiple care sunt impuse la diverse construcţii, necesită materiale adecvate pentru benzi etanşare ale rosturilor.

Se face diferenţa între tipurile de materiale ce cuprind anumite proprietati pentru rpoductia benzilor de etansare :

 

 1.  Benzi etansare Elastoflex®    Benzi etansare  Elastomer (SBR)                                (vulcanizabil)
 2. Benzi etansare Nitriflex®        Benzi etansare  Co-polimer                                        (termoplast)    (sudabil)
 3. Benzi etansare Besaflex®       Benzi etansare  PVC moale                                         (termoplast)    (sudabil)

 

III.2. Indicaţii pentru alegerea materialului pentru benzi etanşare a rosturilor

Benzi etansare produse din Elastoflex®   SBR

Benzi etanşare a rosturilor din elastomer se utilizează cu precădere acolo unde sunt posibile mari dilataţii , temperaturi scăzute şi este nevoie de elasticitate de durată în cazul sarcinii permanente exercitate de apa cu presiune.

Benzi etansare produse din Nitriflex® Co-Polimer

Benzile  de etanşare a rosturilor din Co-polimer se utilizează acolo unde pot apărea dilataţii mai mari şi temperaturi mai scăzute.

Benzi etansare PVC  din Besaflex® PVC Plastifiat

Benzi etanşare a rosturilor din PVC moale se utilizează acolo unde predomină dilataţiile moderate şi temperaturile normale.

Exista mai multe feluri de Benzi etansare cu diverite proprietati:

-Benzi etansare cu proprietăţi de rezistenţă normală

-Benzi etansare cu rezistenţă la uleiuri şi bitum sau

-Benzi etansare cu proprietăţi deosebite, de ex. sigure din punct de vedere fiziologic pentru construcţii de apă potabilă.

 

III.3 Feluri de benzi etanşare a rosturilor

 

Felurile de benzi etansare  a rosturilor sunt în funcţie de felurile de rosturi şi de solicitările construcţiei.

Benzi etansare  rosturilor de dilataţie au drept caracteristică un element de dilataţie. Acesta constă într-un furtun central şi o piesă centrală neprofilată, care este limitată prin nervurile de ancorare. Pe ambele laturi se racordează elemente de etanşare profilate.

Benzi etanşare a rosturilor de lucru nu au nici un furtun central.

Benzi etansare a rosturilor  aparente există ca profile speciale (ţevi sub formă de stea). Cel mai mult sunt folosite totuşi benzi etansare a rosturilor de lucru ca profile de etanşare a rosturilor aparente.

 

III.4 Tipuri de benzi etanşare a rosturilor :

În funcţie de poziţia lor în elementul de construcţie se deosebesc:

Benzi etanşare a rosturilor de dilataţie:

-Profile interioare, exterioare şi care închid rosturile.

Benzi etansare a rosturilor de lucru :

-Profile interioare şi exterioare.

 

III.5. Alegerea tipurilor de benzi etanşare a rosturilor

În timp ce profilele benzile  interioare de etanşare a rosturilor se utilizează în principiu în fiecare construcţie şi element de construcţie , benzile exterioare de etanşare a rosturilor sunt folosite în principal sub plăcile tălpii, la elementele de construcţie verticale şi acolo unde sunt excluse presiunea apei de la interioarele construcţiei şi deteriorarea benzilor de etanşare a rosturilor.

Benzi etansare de închidere a rosturilor cu cel puţin o pereche de ancore de închidere sunt utilizate la închiderea rosturilor fără sarcină exercitată de apa sub presiune , iar cele  cu cel puţin doua perechi de ancore de închidere servesc la completarea sistemului la benzi etansare  interioare şi exterioare de etanşare a rosturilor.

III.6. Alegere a lăţimii  unei benzi etanşare a rosturilor

La benzi etansare  interioare şi exterioare de etanşare a rosturilor sunt valabile următoarele:

Lăţimea unei benzi etanşare a rosturilor = ≈ Grosimea elementului de construcţie

(Montarea sigură a unei benzi  de etanşare a rosturilor limitează lăţimea acestora la maxim  50cm).

Excepţii: benzi etansare  interioare de etanşare a rosturilor de lucru cu profilare continuă pot fi alese la următoarea lăţime mai mică.

Benzi etansare  exterioare de etanşare a rosturilor trebuie alese în cazul apei cu presiune, cel puţin

-fie la 32cm lăţime cu 6 ancore de închidere, 20mm înălţime,

-fie la 25 cm lăţime, apoi cu ancore de închidere înalte de 30mm.

La benzile etans de închidere a rosturilor sunt valabile următoarele:

– la apa care nu este cu presiune cel puţin 1 pereche de ancore de închidere cu lungime de 20mm

– la apa cu presiune până la 8m W.S. cel puţin 2 perechi de ancore de închidere cu lungime de 20mm

– la apa cu presiune până la 20m W.S. cel puţin 3 perechi de ancore de închidere cu lungime de 20mm

 

IV Sudare şi vulcanizare unei benzi etansare

La Benzi etansare a rosturilor din Elastomer, toate îmbinările trebuie vulcanizate. Pentru îmbinările cap la cap care pot fi efectuate pe şantier, va oferim anumite  forme şi aparate de vulcanizat.

Piesele de racordare pot fi produse doar de fabrică.

La benzi etanşare a rosturilor din PVC sau Co- polimer, îmbinările sunt sudate. Asemenea suduri pot fi efectuate cu aparate simple, chiar şi pe şantier. Pentru îmbinările cap la cap se recomandă utilizarea aparatului de sudură sub formă de topor. Pentru îmbinările prin suprapunere ale acestor benzi etansare  interioare a rosturilor de lucru şi pentru siguranţele cusăturilor se utilizează cu precădere un aparat cu aer cald.

Se recomandă ca îmbinările complicate şi piesele de racordare să fie efectuate de fabrică ale acestor benzi etansare .

 

Indicaţiile de lucru amănunţite trebuie luate din documentaţia producătorului.

 

Benzi etanşare a rosturilor – Practică

V.1. Depozitarea  benzi etanşare a rosturilor

La sosirea livrării acetor  benzi etanşare a rosturilor trebuie efectuate următoarele verificări:

-dacă expedierea este completă şi intactă.

-producerea profesională a pieselor de racordare,

-producerea conformă a elementelor din sistem.

Depozitarea acestor  benzi etansare  trebuie să se facă pe un suport plan şi trebuie ferită de deteriorare şi murdărire. Presiunea mare a stivei poate duce la o deformare a Benzi etansare a rosturilor.

În anotimpul rece aceste  benzi etanşare a rosturilor trebuie depozitate pe cât posibil în încăperi temperate; ele trebuie duse acolo cu cel puţin o zi înainte de utilizare.

 

V.2.  Montarea unei benzi etanşare a rosturilor

Benzi etansare trebuiesc  montate  împreună cu armătura, şi fixată de aceasta. Ca materiale auxiliare sunt folosite cleme de prindere a unei benzi etansare a rosturilor montate la o distanţă de 30cm  şi sârma de legat.

Avantaje clare la montare oferite de Benzi etansare a rosturilor de lucru, care la fiecare 10 cm prezintă înBenzi etansare o bară de oţel rotund, sau la aproximativ aceiaşi distanţă cleme exterioare din oţel rotund. Ultimele fac inutilă utilizarea clemelor de prindere a acestoir benzi etansare.

Benzi etansare exterioare  a rosturilor trebuie puse înainte de montarea armăturii pe stratul de egalizare respectiv fixate pe cofraj.

Atenţie! Pe lângă depozitarea atentă, trebuie să aveţi grijă ca aceste benzi etansare  a rosturilor,  să nu fie deloc murdare în momentul montării!

La montarea unei benzi etanşare a rosturilor există pericolul de rănire prin contact cu capetele ascuţite ale barelor de armătură.

 

V.3. Betonare

Înainte de procesul de betonare trebuie acordată atenţie încă odată curăţeniei acestor Benzi etansare a rosturilor şi montării corespunzătoare a acestora, deci absenţei oricărui tip de mizerie(de ex. resturi de beton, rumeguş, plută, ş.a.m.d)

-fixării sigure

-poziţiei în direcţia rostului

-distanţei la barele de armătură.

Se recomandă să se asigure încorporarea acestor Benzi etansare a rosturilor în zona talpă/perete prin umplere. La etanşare, per-vibratorul nu are voie să vină în contact cu profilul hidroizolant de etanşare.

 

V.4. Decofrare

Trebuie acordată mare atenţie ca aceste Benzi etansare în timpul decofrării să nu fie nici deteriorat nici slăbit şi nici să nu fie smuls din betonul încă proaspăt. Acest lucru este valabil în special pentru benzile  exteriorioare de etanşare a rosturilor.

Dacă la verificare, în ciuda întregii precauţii, se găsesc deteriorări ale acestor Benzi etansare, acestea trebuie marcate şi reparate imediat în mod corespunzător.

 

V.5. Protecţie

Benzile exterioare de etanşare a rosturilor trebuie protejate înainte de umplerea prin spate a spaţiului de lucru cu materiale potrivite.

În cazul pauzelor mai lungi de execuţie, aceste Benzi etansare a rosturilor trebuie protejate de influenţele externe.

Această protecţie se face prin acoperirea cu o cutie  de cofraj.

 

Directive şi norme privind folosirea unei benzi etansare a rosturilor:

DIN 1045 Beton şi oţel beton                                                                                  Ediţia iulie 1998

DIN 4030 Evaluare a apelor care atacă betonul                                           Ediţia iulie 1991

DIN 7865 Benzi  etanşare a rosturilor din elastomer pentru etanşarea rosturilor din beton

Ediţia februarie 1982

DIN 18541 Benzi   etanşare a rosturilor din materiale termoplastice pentru etanşarea rosturilor din beton                                                                                                                  Ediţia ianuarie 1993

DS 835 (Căile ferate germane) Prevedere pentru etanşarea construcţiilor inginereşti

 

Proprietati materiale profile/benzi etansare

 

Proprietati materiale profile/ benzi etansare 

 

Besaflex -Benzi etansare din PVC

 

Besaflex-  Benzi de etansare din PVC elastic sunt caracterizate de multe proprietăți excelente, oferind economii pe parcursul vieții unei structuri.

Fabricate din PVC flexibil, moale, a fost utilizat inca din anii 1930, și proprietățile sale sunt supuse cercetării in mod constant. Benzi etanșare Besaflex sunt conforme cu toate cerințele standardelor in vigoare, motiv pentru care acestea sunt utilizate în linii mari în industria construcțiilor.
Ele sunt rezistente la soluții acide și alcaline , descompunerilor  și tuturor celorlati factori naturali.

Nitriflex -Benzi etansare

Materialul Nitriflex din care sunt realizate benzi etansare, este fabricat din componente de inalta calitate, ce corespund normei DIN 18541.
Conform DIN 18541 aceste benzi etansare din Nitriflex sunt caracterizate prin alungirea maximă la rupere, rezistenta excelenta la chimicale si imbatranire . Sudarea se poate face folosind echipament standard, care este foarte simplă datorită conductivității termice foarte bune a Nitriflexului (în acest scop, nu ar trebui să se utilizeze sudori la o  căldură cu o putere de peste 300 W ).

Aceste Benzi etansare din  Nitriflex sunt  fabricate în conformitate cu DIN 18541 si  se pot fabricate in diferite forme ceea ce face posibila folosirea lor pentru toate tipurile de structuri, si pot raspunde chiar si celor mai stricte cerinte.

 

Elastoflex- Benzi etansare 

Benzi etansare  Elastoflex sunt fabricate din elastomer. Elastomerii sunt  polimeri cu randament ridicat legati la piesele de legatura , cu o cuplare neprelucrata (cauciuc sintetic) ce au fost vulcanizati.

Aceste benzi etansare sunt ideale in structuri mari cat si in cazul deplasarilor majore de rosturi, schimbari frecvente de incarcatura si temperaturi scazute. Sunt fabricate conform specificatiilor normei DIN 7865.

 

Poliflex- Benzi etansare 

Benzi etansare  din polietilena  concepute pentru etanșarea de componente prefabricate.
Acest tipuri  de benzi etansare nu necesită utilizarea de cleme, astfel el poate fi folosit independent pentru executarea rosturilor la structurilor de beton. Aceste Benzi etansare din  polietilenă modificate sunt caracterizate prin sudari foarte bune, rezistență la factori chimici agresivi și micro-organisme, precum și durabilitate mare. Proprietățile lor flexibile nu sunt afectate de temperaturi scăzute.

Elastomer termoplastic (TPE)- Benzi etansare 

Benzile din TPE sunt caracterizate prin cea mai mare alungire la rupere, flexibilitate la temperaturi scăzute, precum și rezistența la îmbătrânire și lumina UV. Imbinarile in cazul acestor benzi se realizeaza folosind echipament standard.

 

    Totul despre Benzi de etansare

 

 

 1. INTRODUCERE

 

Lucrările impermeabile din beton, aşa-numitele „cuve”, au câştigat în importanţă în ultima vreme. Ele se regăsesc în construcţiile inginereşti cât şi la construcţiile tunelurilor.

La piesele impermeabile din beton, betonul preia, pe lângă funcţia de rezistenţă şi cea de etanşare. Faţă de etanşarea de suprafaţă, „cuvele” prezinta o serie de avantaje. Construcţia este, de regulă, simplă şi divizată clar.

Elementele de constructie care protejeaza suprafata exterioara nu sunt necesare.

Punctele slabe ale unor astfel de construcţii le reprezintă însă rosturile. Crearea şi etanşarea lor necesită o deosebită atenţie din partea proiectantului şi a executantului. Condiţia principală pentru o etanşare funcţională este abordarea corectă atât din partea proiectantului cât şi a executantului. Un sistem de etanşare greşit ales sau o execuţie greşită constituie, pe lângă o betonare defectuoasă, principala cauză a lipsei de etanşeitate.

Legislaţia (reglementarile Germane) în domeniu este redată schiţat în fig. 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1             

 

 

La planificare se va răspunde la următoarele întrebări:

–           În ce locuri vor fi rosturile de lucru şi de dilatare?

–           La ce distanţă se vor crea rosturile de rupere?

–           Cu ce sistem de etanşare se vor etanşa rosturile de lucru?

–           Ce dimensiuni trebuie să aibă tablele – tolă sau benzile pentru rosturi?

–           Cum se vor produce punctele de legătură ale etanşării rosturilor de dilatare şi ale rosturilor de lucru?

–           Armătura trebuie adaptată în zona etanşării rosturilor?

–           Trebuie format un soclu la îmbinarea placă-perete?

–           Este posibila o etanşare ireproşabilă la armătura proiectată?

Acestea sunt câteva din întrebările pe care trebuie să şi le pună proiectantul.

Felul etanşării rosturilor, poziţia lor în elementele de construcţii  precum şi crearea şi poziţionarea îmbinărilor trebuie determinate şi indicate în planurile de execuţie. Tot aici se dau date despre tipul rosturilor, cursul acestora, îmbinări şi puncte de intersecţie în cruce.

Pentru a găsi răspunsul la întrebările ce se ivesc sunt necesare cunoştinţe aprofundate cu privire la diferite sisteme de etanşare. Pentru etanşarea rosturilor există o varietate de sisteme disponibile. Benzile şi tablele de rosturi de lucru se utilizează de 50 ani şi asigură chiar în cazul solicitărilor mari o siguranţă sporită.

Executantul trebuie să ştie cum se execută corect operaţiile. În continuare se găseşte o descriere a diferitelor sisteme, principiile lor de funcţionare, limitele de folosire şi indicaţii pentru proiectarea, manipularea şi montarea sistemelor de etanşare.

 

 

2.1       SISTEME DE ETANSARE A ROSTURILOR LA LUCRARILE IMPERMEABILE DIN BETON

Crearea si pozitionarea rosturilor se va determina de catre proiectant impreuna cu beneficiarul si executantul. Dimensiunile rosturilor depind de o serie de factori, precum:

–           tipul solului;

–           miscarea prezumata a elementelor de constructie;

–           derularea constructiei si a operatiei de betonare;

–           armatura;

–           deformarea termica a betonului.

Rosturile sunt, conform functiei lor de mai multe feluri: de dilatare, de lucru si de rupere.

Rosturile de dilatare sau de deplasare sunt rosturile cu un spatiu intermediar si cu o latime anume pe intreaga grosime a elementelor de constructie, care permit deplasarea elementelor de constructie ca urmare a modificarilor de temperatura.

 

Tabelul 2.1 Valori de referinta pentru dimensiuni ale rosturilor de dilatare:

 

Un caz special al rosturilor de dilatare il constituie rosturile de presiune. Acestea sunt rosturi construite drept sau dintat intre doua elemente de constructie fara spatiu intermediar si fara a fi traversate de armatura.

Rosturile de lucru sunt rosturi care, din motive ale cursului operatiunilor sau a masurilor constructive sunt create in plan. Ele despart elementele de constructie mai lungi in sectiuni  de betonare unice. Spre deosebire de rosturile de dilatare la care armatura se intrerupe, rosturile de lucru sunt traversate de armatura. Lindner indica valorile pentru dimensiunile de siguranta ale distantelor intre rosturile de lucru verticale la pereti, in functie de grosimea acestora (vezi tabelul 2.2.)

Tabel 2.2

Uneori apar rosturi de lucru neplanificate, de exemplu la defectarea masinilor, intreruperea livrarilor de beton, care trebuie, de asemenea, etansate.

Sectiunile de rupere sau rosturile de rupere, sau rosturile de comprimare servesc la controlul ruperilor prin planificarea sectiunilor slabe si crearea unui loc de rupere. Slabirea sectiunii in zona rostului de rupere trebuie sa fie de minim 1/3 din grosimea elementului de constructie.

Dimensiunea sectiunilor de rupere depinde de:

–           tendinta de comprimare a betonului;

–           viteza de uscare;

–           dificultati create de alte elemente de constructie.

La peretii mai lungi se vor prevedea sectiuni de rupere (rost de rupere).

Conform specificatiilor, distanta intre sectiunile de rupere trebuie sa corespunda la maxim dublul inaltimii peretelui.

Rosturile de imbinare verticale ale peretilor prefabricati se formeaza de regula ca sectiuni de rupere.

2.2       GROSIMI ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE

La constructiile impermeabile din beton s-au folosit timp de multi ani turnarea elementelor din beton armat in constructii hidrotehnice, pereti cu grosime de 30 cm si placi de fundare cu grosime de 25 cm. In functie de clasa de solicitare sunt posibile grosimi mai mici ale elementelor de constructie daca se iau masuri tehnologice si constructive. Grosimile minime ale elementelor de constructie conform normelor se regasesc in tabelul 2.3.

Tabel 2.3

 

Etansarile rosturilor interioare trebuie inglobate in beton. La elementele de constructie subtiri, distante mici ale armaturii sau grosimi mari ale armaturii, aceasta este deseori artificial. Dimensiunile minime pentru astfel de elemente de constructie se regasesc in tabelul 2.4.

Tabel 2.4

 

 

 

 

 

 

2.3 REGULI DE BAZA PENTRU CREAREA ROSTURILOR SI ETANSAREA LOR

 

 

La crearea rosturilor se vor respecta cateva reguli de baza. Rosturile trebuie in principiu sa fie dispuse in linie dreapta, la vedere (fig. 2.1).

 

 

 

Structurarea (dispunerea) elementelor de construcţie :

 1. elemente de constructie dispuse dezavantajos
 2. elemente de constructie dispuse avanatajos

 

Toate rosturile de constructie si trecerile trebuie planificate si create etans. Etansarea trebuie sa aiba ca rezultat un sistem inchis si fara pierderi. O singura greseala este suficienta pentru compromiterea intregului sistem. Racordurile etansarilor trebuie planificate si executate etans. Figurile 2.2 si 2.3 arata ca aceasta nu este intotdeauna de la sine inteles.

 

Fig. 2.3

Exemplu negativ al unui sistem de etanşare deschis

 

In ambele cazuri s-a creat un sistem care nu este inchis.

Intre etansarile orizontale si verticale exista un element lipsa.

Rosturile de dilatare se vor planifica doar conform necesitatilor tehnice, insa se vor evita dupa posibilitati. Distanta dintre rosturile de dilatare si colturi, margini, treceri, pereti trebuie sa fie de minim 30 cm, preferabil 50 cm (fig. 2.4).

Distanţa minimă a rosturilor de mişcare fata de colţuri, margini, caneluri, întrepătrunderi şi pereţi

 

Latimea rosturilor este data de cea mai mare deplasare asteptata, fiind de regula de 20 mm.

Rosturile de lucru se vor planifica si se vor plasa in zonele elementelor de constructie cele mai putin solicitate. Pe langa aceste necesitati constructive, betonul trebuie compactat complet, iar suprafata acestuia in zona rosturilor de lucru sa fie curatata de laptele de ciment. Capetele libere ale unui sistem de etansare trebuie sa se afle la cel putin 30 cm, preferabil 50 cm deasupra nivelului masurat al apei freatice (fig. 2.5).

Înălţimea minimă a sistemului de etanşare deasupra calculaţiei nivelului apei.

 

La elementele de constructie de grosime mai mare sau egala cu 300 mm, rosturile de lucru intre radier si perete se executa in principiu fara etansare suplimentara. Aceasta presupune o pregatire atenta a rosturilor. Suprafata pe care se va turna beton trebuie sa fie corespunzatoare si sa nu prezinte o structura similara celei a betonului spalat (fig. 2.6).

Rosturi de lucru curăţate profesional de laptele de ciment

 

Laptele de ciment ce se vede in figura 2.7 se va indeparta.

 

Suprafaţa rosturilor de lucru acoperita cu lapte de ciment

 

De asemenea rosturile de lucru trebuie sa nu fie in timpul betonarii acoperite cu gheata fiindca dupa topire vor exista spatii goale. Bucatile de gheata din rosturile de lucru se vor indeparta inainte de betonare, precum si apa acumulata. In realitate exista mult mai multe rosturi de lucru imperfecte care prezinta gramezi de pietris sau locuri goale ca urmare a descompunerii betonului ca in fig. 2.8.

Exemple de rosturi de lucru executate incorect

 

Principiile de etansare si modurile de aplicare sunt date in tabelul 2.5.

 

 

Tabel 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ETANSAREA ROSTURILOR

 

2.4.1 ETANSAREA ROSTURILOR DE DILATARE

Pentru etansarea rosturilor de dilatare sunt necesare elemente de etansare care, prin geometria si compozitia lor sunt capabile sa preia fara pierderi deformarile. De regula, se folosesc benzi de rosturi de dilatare interioare si exterioare din elastomer sau termoplast. In cazuri speciale se monteaza benzi de inchidere a rosturilor, montaje cu clema sau etansari prin adeziune. Figura 2.9 reda o scurta prezentare.

Sisteme de etanşare a rosturilor de deplasare

 1. bandă de rosturi de dilatare interioară
 2. bandă de rosturi de dilatare exterioară
 3. bandă de închidere a rosturilor
 4. construcţie tip clemă

 

 

 

2.4.2 ETANSAREA ROSTURILOR DE LUCRU

 

Pentru etansarea rosturilor de lucru sunt disponibile diverse sisteme. Pe langa benzile de rosturi de lucru din elastomer sau termoplast exista table neizolante precum si alte produse: benzi de rosturi de lucru combi, sisteme de tuburi de injectie, table de rost izolate, captuseli absorbante, etansari prin adeziune. O scurta prezentare a diferitelor sisteme de etansare pentru rosturile de lucru, crearea acestora si executia armaturilor se regaseste in tabelul 2.6

 

Tabel 2.6:

 

2.4.2 ETANSAREA SECTIUNILOR DE RUPERE

 

Ca si la rosturile de lucru, exista o serie de variante de executie a sectiunilor de rupere. Etansarea suprafetelor de rupere in pereti se poate executa de exemplu cu un element tubular de etansare (vezi fig. 2.10).

Fig. 2.10

Etanşarea unei secţiuni transversale de control a ruperii cu element tubular de etanşare

 

Alternativ este posibila executia cu o banda de rost sau tabla de rost exterioare ca in fig. 2.11 si 2.12:

Etanşarea unei secţiuni transversale de control a ruperii cu element etansant exterior

 

 

Etanşarea unei secţiuni transversale de control a ruperii cu căptuşeală şi tablă de rosturi

 

Uneori se folosesc asa numitele sine de rupere in combinatie cu captuseala absorbanta sau furtunuri de injectie.

Pozitia si directia ruperii este data de o sipca triunghiulara montata pe cofraj.

 

 

 

Sectiunea de rupere in placa poate fi executata ca in fig. 2.13 cu un cofraj din metal elastic in forma de V (plomba de contractare).

Etanşarea unei secţiuni transversale de control a ruperii in placa de fundare prin decupare cu metal de dilatare în formă de V şi cu rosturi de lucru exterioare.

 

Etansarea sectiunii de rupere se poate face cu banda de rost de lucru exterioara. Montarea elementelor tubulare de etansare in elementele de constructie orizontale nu este recomandata.

 

 1. BENZI DE ROSTURI

 

 

 

Tabel 3.1

 

 

Fugenart=izolatie(lucrare)

Arbeitsfugen=benzi de lucru

Dehnfugen = b de dilatatie

 

 

 

 

 

Bandă de rosturi de lucru cu tuburi extrudate de fixare din PVC dur

Forma şi descrierea benzilor de rosturi de dilatare interioare

Forma şi descrierea benzilor de rosturi de dilatare exterioare

Fig. 3.4

Forma şi descrierea benzilor de închidere a rosturilor

 

 

Forma şi descrierea benzilor de rosturi de dilatare interioare cu aripi de oţel laterale cf. DIN 7865

 

Marcarea benzii de rosturi termoplastice

Fig. 3.7

Marcarea necorespunzătoare a unei benzi de rosturi termoplastice

 

 

Tabel 3.3

 

Tabel 3.4

 

Fig. 3.8

Instalaţie de sudare termică cap-la-cap

 

 

Fig. 3.9

Modele de conectori pentru bandă de rosturi

Fig. 3.10

Ustensile electrice de sudare manuală a benzilor de rosturi termoplastice

 1. ciocan de lipit („securea de sudură”)
 2. aparat de sudură cu aer cald
 3. pistol de sudură

 

Fig. 3.11

Verificarea nedistructivă a etanşeităţii cordonului de sudură la banda de rosturi termoplasică cu un aparat electric de străpungere de înaltă tensiune, aşa numitul aparat de verificare prin scânteie

 

 

Fig. 3.12

Execuţia unei îmbinări cap-la-cap la benzile de rosturi din elastomeri cu un aparat de vulcanizare

 

Fig. 3.13

Îmbinare cap-la-cap la benzile de rosturi din elastomeri.

 

 

Fig. 3.14

Vulcanizare pe şantier

 

Tabel 3.5

 

Fig. 3.15

Îmbinare cap-la-cap defectuoasă la benzile de rosturi din elastomeri.

 

Fig. 3.16

Suprafaţă în secţiune a unei îmbinări elastomerice executate corect

 

Suprafaţă în secţiune a unei îmbinări elastomerice executate incorect

Suprafaţă în secţiune a unei îmbinări elastomerice executate incorect.

Foliile se desprind.

 

Exemple pentru elemente prefabricate:

 1. Bandă de rosturi de dilatare cu bandă de rosturi de lucru ataşată.
 2. Bandă de rosturi de dilatare cu jocţiune de tablă pentru sudarea la faţa locului (pe şantier) a tablei rosturilor de lucru

 

Sudura termică a unei îmbinări plate a benzii de rosturi termoplastice exterioare

Execuţia corectă şi incorectă a unei îmbinări T:

 1. execuţie corectă

 

 1. execuţie corectă

 

 1. execuţie incorectă, pentru că tuburile de dilatare nu sunt îmbinate

 

Execuţia incorectă a unui element T între un DA 500 cu 8 ancore de fixare şi un AA 320 cu 6 ancore de fixare.

Ancorele de fixare nu sunt corect îmbinate; tubul median nu este închis corect.

 

Fig. 3.23

Execuţia corectă a unui element T. Ancorele de fixare sunt îmbinate şi sudate.

 

Fig. 3.24a

 

Fig. 3.24b

 

 

Fig. 3.25 a

 

Fig. 3.25 b

 

Fig. 3.26

Innadirea corecta a acestor benzi etansare de latimi diferite

Fig. 3.27

 

Fig. 3.28 Distante minime recomandate intre elementele de imbinare si innadiri

 

Fig.3.29 Corelatia intre latimea si tipul acestor benzi etansare si presiunea estimata a apei

 

 

Tabel 3.6:

Diferite tipuri de benzi etansare  ;vorteile=potrivit; nachteile=nepotrivit

b.int…            pt conditii grele… presiunea apei …?

b.ext…           pt elemente de constructie foarte groase..

b.capac           pt elemente de constructie foarte groase..

Tabel 3.7: Dimensionarea benzilor potrivite dupa norme

Regelwerk=norme; nichtdruckendes wasser=apa sub presiune

Fugenbandauswall=tipuri de benzi etansare;

* …?

**…fms cu aripi de otzel …

Fig. 3.30 Stand de incercari pentru testarea acestor benzi etansare

Fig. 3.31 diagrame cu necesarul de izolatie al benzilor

Vertical: … pe axa x; orizontal … pe axele yz??

Fig. 3.32

 

Fig. 3.33 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig. 3.34 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig. 3.35 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig.3.36 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig. 3.37 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig. 3.38 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig. 3.39 Diagrama de corelare a presiunii apei cu latimea acestor benzi etansare

 

Fig.3.40 Incercarea la rupere a acestor benzi etansare solicitata la smulgere

 

Fig. 3.41

 

Fig. 3.42

 

Fig. 3.43

 

Fig.3.44

 

Fig.3.45

Fig. 3.46

Fig. 3.47 fara apasare/cu apasare…

 

Fig. 3.48

 

Fig. 3.49

Corect

 

 

 

Fig. 3.50

 

Fig. 3.51

 

Fig. 3.52

 

Fig. 3.53

 

Fig. 3.54

 

Fig. 3.55

Nervuri deformate puternic

Fig. 3.56 Montarea corecta

 

Fig. 3.57

 

Fig. 3.58 Gresit: distanta dintre benzi etansare si armaturi este insuficienta

 

Fig. 3.59

Gresit : distanta dintre …este insuficienta

Fig. 3.60

 

Fig. 3.61

 

Fig. 3.62

 

Fig. 3.63

 

Fig. 3.64

 

Fig. 3.65 a

 

Fig. 3.65 b

 

Fig. 3.65 c

 

Distante si lungimi minime ale capetelor de banda,

recomandate pentru fazele ulterioare ale turnarii

Fig. 3.67 exemplul negativ al unui capat de banda elastomerica

externa, lasat prea scurt

 

Fig. 3.68

Tabel 3.8

Raza minima de indoire suportata de diferitele tipuri de profile

Fig. 3.69

Formarea unui unghi drept (cu muchie) prin topirea nervurilor

Fig. 3.70 Gresit – banda ingropata prea adanc in beton

 

Fig. 3.71solicitarea la smulgere

 

Fig. 3.72

 

Fig. 3.73

Benzi etansare pozitionata gresit (descentrat)

Fig. 3.74

Benzi etansare pozitionata gresit, capatul lasat la intamplare

Fig. 3.75

Ambele figuri prezinta exemple negative ale pozitionarii incorecte a Benzi etansare externe

Fig. 3.76

 

Fig. 3.77 …Benzi etansare inglobata in beton, prea adanc

 

Fig. 3.78

 

Fig. 3.79

Punct de inchidere a unei Benzi etansare capac cu o banda externa de inchidere

Fig. 3.80

Exemplul gresit al pozitionarii defectuoase a tubului de instalatie in calea benzii de etansare externe

 

Fig. 3.81

Tubul de instalatii pozitionat incorect, prea sus, in calea benzii

 

Fig. 3.82

 

Fig. 3.83 pozitionarea Benzi etansare cu clame de agatare

 

 Fig. 3.84

 

Fig. 3.85 fixarea nepotrivita cu cuie a unei …

 

Fig. 3.86 fixarea nepotrivita cu cuie a …

 

 

Fig. 3.87 Asigurarea antismulgere cu clame a benzilor…

 

Fig. 3.88 fixarea corecta cu cuie batute superficial

 

Fig. 3.89

 

Fig. 3.90

Fixarea unei Benzi etansare-capac inaintea betonarii

Fig.3.91

Fixarea unei Benzi etansare capac cu profile de plastic

Fig. 3.92

idem

Fig. 3.93

Sparturi unei Benzi etansare datorita betonarii defectuoase

 

 

Cap. 4 – Table de rosturi neizolate

Etanşarea unui rost de lucru cu tablă de rosturi

 

Dispunerea armăturii la etanşarea rosturilor de lucru cu tablă de rosturi

 1. cu întreruperea armăturii
 2. cu formarea unui soclu
 3. cu armătură îndoită

 

Distanţa minimă între tabla de rosturi şi armătura de legătură

 

 

Fig. 4.4

Element de cofrare din plasă metalică cu tablă de rosturi neizolată, sudată

 

Fig. 4.5

Element de cofrare din plasă metalică cu tablă de rosturi neizolată, sudată – schema de principiu.

 

Fig. 4.6

Element de cofrare din plasă metalică cu tablă de rosturi neizolată, sudată

 

Fig. 4.7

Element de cofrare din plasă metalică cu tablă de rosturi neizolată, sudată după betonarea primei secţiuni

 

Fig. 4.8

Tablă de rosturi îngropată prea adânc

 

Fig. 4.9

Tablă de rosturi cu traseu ghirlandă cu o distanţă prea mică de armătura de legătură.

 

 

Fig. 4.10

Tablă de rosturi montată greşit cu o distanţă prea mică de armătura de legătură.

 

Fig. 4.11

Distanţă prea mică dintre tabla rostului de lucru armătura de legătură.

 

 

Fig. 4.12

Exemplu negativ pentru etanşarea unei rost de lucru – tablă de rosturi întreruptă datorită intersectării armăturii (vezu săgeţile)

 

Fig. 4.13

Îmbinare sudată la table de rosturi [54]

 1. îmbinare de suprapunere sudată cu sudură de jur împrejur
 2. secţiune verticală a sudurii

Vedre a tablei sudate cu cusătură concavă

 

 

Fig. 4.14

Sudură de suprapunere executată greşit.

 

Fig. 4.15

Sudură de suprapunere executată greşit.

 

Fig. 4.16

Racordul unei table de rost de lucru la eclisa tablei de oţel a unei benzi de rosturi.

 

Fig. 4.17

Bandă de rost de dilatare elastomeric (tip FM) cu legături vulcanizate în fabrică pentru racordul tablelor de rost de lucru.

 

 

Fig. 4.18

Punct de legătură incorecta unei table de rost de lucru orizontale

 1. o tablă verticală de rost de lucru

 

 1. o bandă de rost FMS

 

Fig. 4.19

Punct de intersecţie incorect a tablelor de rost de lucru.

 

 

 

Cap. 5 – Benzi de rosturi de lucru combinate

 

Fig. 5.1

Principiul  de funcţionare al unei benzi de rost de lucru, de exemplu KAB

 

Fig. 5.2

Bandă de rost de lucru combinată KAB pe armătura superioră a fundaţiei, înainte de betonarea plăcii de fundare.

 

Fig. 5.3

KAB montată invers de jur împrejur.

 

Fig. 5.4

Racord al unei Benzi etansare de lucru combinate la o bandă termoplastică de rost de dilatare.

 

 

Fig. 5.5

Racord incorect al unei Benzi etansare  rost de lucru combinate la o bandă exterioară de rost de dilatare.

 

Cap. 6 – Table de rost izolate

Fig. 6.1

Table de rost izolate pentru etanşarea rosturilor de lucru.

 

 

Fig. 6.2

Montarea unei Table de rost izolate.

 

Fig. 6.3

Asigurarea rosturilor de lucru cu tabla de rost izolată.

 

 

Fig. 6.4

Îndepărtare foliei inferioare înainte de betonare plăcii de fundare.

 

 

Fig. 6.5

Contaminarea tablelor izolate la betonarea radierului.

 

 

Fig. 6.6.

Formarea îmbinărilor a două table de rost izolate.

 

Fig. 6.7

Asigurarea legăturii tablelor cu o clemă de îmbinare.

 

 

Fig. 6.8

Execuţia incorectă a îmbinării a două table de rost izolate.

 

 

Fig. 6.9

Racordul tablelor de rost izolate la o bandă de rost de dilatare interioară.

 

 

Fig. 6.10

Tabla de rost izolată şi banda de rost de dilatare nu formează un sistem etanş.

 1. astfel ar arăta racordul tablei de rost izolate la ancora de fixare mediană a braţului clemei libere.

 

 

 1. Execuţia greşită depistată la final după alunecarea braţului clemei datorită fixării defectuoase

 

 1. Execuţie greşită depistată la final

 

Fig. 6.11

Schema de principiu a tablei de rost izolate.

 

 

 

Fig. 6.12

Asigurarea unui rost de lucru între placă şi perete cu o tablă de rost izolată rezistentă

 

 

Cap. 8 – Căptuşeală de rosturi absorbantă

 

 

Fig. 8.1

Rosturi de lucru cu căptuşeală absorbantă de rosturi

 

 

Fig. 8.2

Exemplu pentru puterea de expansiune a unei căptuşeli la absorbţia liberă a unei soluţii cu pH=12.

 

 

Fig. 8.3

Implemetarea defectuasă a căptuşelii absorbante în rosturile de dilatare.

 

 

Fig. 8.4

Traseul inferior al unei căptuşeli absorbante într-un sol poros.

 

 

Fig. 8.5

Distanţe minime ale căptuşelilor absorbante de rosturi.

Fig. 8.6

Crăpături în beton datorită presiunii mari de expandare.

 

 

 

Fig. 8.7

Crăpături în beton datorită presiunii mari de expandare.

 

 

Fig. 8.8

Fixare punct cu punct a unei căptuşeli absorbante de rosturi.

 

 

 

Fig. 8.9

Fixare prin lipire a unei căptuşeli absorbante de rosturi.

 

 

Fig. 8.10

Fixare cu plasă de montare a unei căptuşeli absorbante de rosturi.

 

 

 

Fig. 8.11

Căptuşeală absorbantă în apă şi mizerie.

 

 

Fig. 8.12

Căptuşeală absorbantă pre-expandată în rostul de lucru.

 

 

Fig. 8.13

Îmbinarea căptuşelii absorbante la benzile de rost de dilatare.

 

 

Fig. 8.14

Etanşare cu pastă absorbantă.

 

 

 

Proprietate UM                                                                    MATERIAL- Benzi etansare
Besaflex Nitriflex Besaflex
(R-PVC)
Besaflex
wg BS
Polietylen
(PE)
Polipropylen
(PP)
Elastoflex Termoplastic
elastomer (TPE)
Metoda de încercare
în conformitate cu
N BV N BV
Duritate Shore, de tip A
contor duritate
Sh 75 ± 5 67 ± 5 80 ± 10 90 ± 5 62 ± 5 62 ± 5 62 ± 5 PN-EN ISO
868: 2005
Densitate g / cm 1,33 ± 0,03 1,25 ± 0,02 1,52 ± 0,05 1,30 ± 0,06 1,52 ± 0,05 1,11 ± 0,03 PN-EN ISO
1183-2006
Rezistență Randament MPa ≥ 8 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 13 ≥ 10 ≥ 65 ≥ 10 ≥ 19,1 PN-EN ISO
527-1: 1998
(¹ PN-ISO
37: 2007)
Alungirea la rupere % ≥ 275 ≥ 350 ≥ 65 ≥ 285 ≥ 350 ≥ 65 ≥ 380 ≥ 250 PE-EN ISO
527-1: 1998
(¹ PN-ISO
37: 2007)
Rezistență la forfecare N / mm ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 20 ≥ 12 PN- ISO
34-1: 2007

 

 

 

 

Rezistența de materiale pentru compuși chimici selectate e acestor Benzi etansare

Agent Coroziv Concentrația (%) Temp. (C) Material Benzi etansare
Besaflex (PVC moale) Benzi etansare Nitriflex Benzi etansare Elastoflex Benzi etansare
acetonă orice 20 +/- +/-
acetonă 100 20 +/- +/- nu a fost testat
alcool etilic 10 20 + nu a fost testat
96 20 nu a fost testat
potasiu-crom alaun (soluție de apă) orice 40 + + nu a fost testat
alums (diferite tipuri) orice 40 + + +
amoniac (soluție de apă) 15 40 + + +
saturată 40 + + +
anilină 100 20 nu a fost testat
cerneală 30 + + +
azotat de argint 10 60 + + nu a fost testat
azotat de calciu 20 nu a fost testat nu a fost testat +
benzen 100 20 +/-
benzină 100 20 + +/-
borax (borat de sodiu) nu a fost testat nu a fost testat +
borax (soluție) orice 40 + + nu a fost testat
brom (gazos și lichid) 20 nu a fost testat
buna (latex) 20 + + nu a fost testat
butadienă 100 20 nu a fost testat
butanol 100 20 nu a fost testat
clor orice 20
clorură de metilen 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
(soluție de apă) de clorură de calciu orice 60 + +
clorură ferică orice 60 + + +
clormetil 100 20 + nu a fost testat nu a fost testat
chlorohydrines acetilenă (soluție) 20 nu a fost testat
tetrabromura acetilenă 100 20 nu a fost testat
tetraclorură de carbon 100 20 + nu a fost testat
dextrină (soluție de apă) saturată 60 + + nu a fost testat
dicromat de potasiu (soluție de apă) saturată 20 + + nu a fost testat
bisulfat carbon 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
dioxid de sulf (gazos) orice 20 +/- nu a fost testat nu a fost testat
eter etilic 100 40 nu a fost testat
ester acetic 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
fenol 20 nu a fost testat nu a fost testat +/-
fenol (soluție de apă) orice 20 +/- nu a fost testat
formaldehidă (soluție de apă) 30 20 +/- +/- nu a fost testat
formol 20 nu a fost testat nu a fost testat +
freon 12 100 20 +/- +/- nu a fost testat
glicerină nu a fost testat nu a fost testat +
glicol + + +
etilen glicol 100 40 +/- + nu a fost testat
60 nu a fost testat

 

Agent Coroziv Concentrația (%) Temp. (C) Material ale benzilor de etansare
Besaflex (PVC moale) Nitriflex Elastoflex
glucoză saturată 20 + + +
carbolineum 20 20 nu a fost testat nu a fost testat
baie de fixare 40 + + nu a fost testat
xilen nu a fost testat nu a fost testat nu a fost testat
acid azotic 3 20 +/- + +
60 + nu a fost testat +/-
6 20 + + +
40 + nu a fost testat +/-
15 20 +/- + +
65 20 +/- nu a fost testat +/-
40 nu a fost testat
acid boric orice 60 + + nu a fost testat
acid bromhidric orice 40 + + nu a fost testat
acid clorhidric orice 60 + + +
acid cromic 0,2-10 20 + + nu a fost testat
acid citric nu a fost testat nu a fost testat +/- +/-
Acidul phospohric (soluție de apă) orice 60 + + +
acidul tanic nu a fost testat nu a fost testat nu a fost testat +
butiric (soluție de apă) 20 20 +/- + nu a fost testat
concentrat 20
acid lactic 20 nu a fost testat nu a fost testat +/-
acid formic 10 20 nu a fost testat + +
acid percloric orice 20 +/- + nu a fost testat
acid acetic (anhidru) 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
acid acetic (glacial) 100 20 +/- nu a fost testat
Acidul acetic (oțet de vin) 20 +/- + +/-
40 +/- + +/-
Acidul acetic (soluție de apă) 6 20 + + +
40 +/- + +/-
60 +/- +/- +/-
acid sulfuric 10 20 +/- + +/-
60 40 +/- +/- nu a fost testat
acid oxalic nu a fost testat nu a fost testat +/-
acidului carbonic orice 40 + +
lapte bătut 20 nu a fost testat + +
metanol 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
urină 20 + + nu a fost testat
uree orice 60 + + nu a fost testat
apă cu săpun saturată 20 + + +
perclorat de potasiu (soluție de apă) saturată 40 + + nu a fost testat
perchloride hidrogen do 30 20 + + nu a fost testat
bromnaftalen 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
îngrășământ (lichid) b + + +
nitroglicerină 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
lac nitro (lac nitroceluloză fix) fix 20 nu a fost testat nu a fost testat
acetat de butil 100 20 nu a fost testat

 

Agent Coroziv Concentrația (%) Temp.(C) Material Benzi etansare
Besaflex (PVC moale)Benzi etansare NitriflexBenzi etansare ElastoflexBenzi etansare
acetat de etil 100 20 nu a fost testat
acetat de plumb (soluție de apă) 20 + + nu a fost testat
ulei, a se vedea: grasimi, motorină, etc.
ulei de in nu a fost testat nu a fost testat nu a fost testat +/-
păcură nu a fost testat nu a fost testat + +
motorină, ulei hidraulic 100 40 +/- + +/-
100 60 +/-
ulei de ricin nu a fost testat nu a fost testat +
ulei de transformator 100 40 +/- +/- nu a fost testat
60 nu a fost testat
oleum 10 20 nu a fost testat nu a fost testat
ozon 20 +/- +/- nu a fost testat
parafină nu a fost testat nu a fost testat +/-
fosforic pentaoxid 100 20 + + nu a fost testat
ramasite 20 + + nu a fost testat
sulfat de cupru (soluție de apă) orice 60 + + nu a fost testat
sulfat de calciu (soluție de apă) 20 nu a fost testat nu a fost testat +
hidrogen sulfurat (gazos) 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
lubrifiant lichid, uleiul de ax, etc. 100 40 +/- +/- +/-
Stauffer lubrifiant 100 40 +/- + nu a fost testat
gudron nu a fost testat nu a fost testat + +
săruri de aluminiu orice 40 + + +
săruri de amoniac (soluție de apă) orice 60 + + +
săruri de zinc orice 60 + + nu a fost testat
săruri de magneziu (soluție de apă) orice 60 + + nu a fost testat
Sărurile de îngrășăminte (soluție de apă) orice 60 + + nu a fost testat
săruri de nichel (soluție de apă) orice 60 + + nu a fost testat
săruri de potasiu orice 60 + + +
săruri de sodiu, a se vedea: clorură de sodiu
sare de masă (soluție de apă) orice 60 + + +
evacuare al motorului conțin dioxid de carbon orice 60 + + +
evacuare al motorului, care conține acid clorhidric orice 60 + + +
sirop / sirop de fructe nu a fost testat + +
sticlă lichid + + +
canalizare 20 + + +
oxigen orice 60 + + +
grăsimi (suspensie de apă) 20 +/- + +/-
plantelor și grăsimi de origine animală 100 20 + +/-
toluen 100 20 +/- +
tricloretilenă 100 20 nu a fost testat nu a fost testat
hidrocarburi saturată 20 + nu a fost testat
vin roșu și alb + + +
Fibre Pe-CE (fix) 20 nu a fost testat nu a fost testat
sulfit de hidrogen (soluție de apă) orice 40 + + nu a fost testat
60 +/- + nu a fost testat

 

Agent Coroziv Concentrația (%) Temp. (C) Material Benzi etansare
Besaflex (PVC moale)Benzi etansare NitriflexBenzi etansare ElastoflexBenzi etansare
hidroxid de potasiu 6 40 + + +
15 20 +/- + +
30 20 +/- + +
concentrat 20 +/- +/- +
concentrat 40 +/- +
hidroxid de sodiu (soluție de apă) 20 nu a fost testat nu a fost testat +/-
apă de clor 20 nu a fost testat + +/-
apă de ploaie + + +
Javel apă (albire compus alcalin) 15 20 +/- +
lac de apă + + +
apă ghețar + + +
apă dulce + + +
apă de mare + + +
Apă infuzat CO2 100 20 + +
apă râu + + +
apă de condens + + +
apă sărată 40 nu a fost testat + +
apă-calciu jalnic + + +
apă cu conținut ridicat de gips + + +
ferocianură orice 60 + + nu a fost testat

 

Agent Coroziv Conc. (%) Temp. (C) De tip T mochetă (PVC, HDPE)
alcool butilic 70 60 +
alcool etilic 70 60 +
amoniac concentrat 60 +
clorură de sodiu concentrat 60 +
clorură ferică concentrat 60 +
dextroză concentrat 60 +
dicromat de sodiu concentrat 60 +
dioxid de sulf (apă sulfuric) concentrat 60 +
glicerină 60 +
etilen glicol orice 60 +
acid azotic 10 60 +
acid sulfuric benzen 40 60 +
benzoic orice 60 +
acid boric concentrat 60 +
acid clorhidric 37/10 60 +
acid cromic și fosforic concentrat 60 +
Acidul flotanta 60/25 60 +
acid fosforic 85 60 +
acidul tanic concentrat 60 +
acid lactic 10 60 +
acid uric orice 60 +
acid acetic 10 60 +
acid sulfuric 70/10 60 +
acidului carbonic concentrat 60 +
metanol 70 60 +
peroxid de hidrogen 20 60 +
sulfat de nichel concentrat 60 +
sulfat de sodiu concentrat 60 +
hidrogen sulfurat concentrat 60 +
săruri tiosulfat de sodiu concentrat 60 +
carbonat de sodiu concentrat 60 +
apă de clor concentrat 60 +
hidroxid de magneziu concentrat 60 +
hidroxid de potasiu 10/35 60 +
hidroxid de sodiu 10/35 60 +

 

+ = Rezistent
– = nu rezistent
+/- parțial rezistent

 

Dacă ați fost în căutarea pentru compușii chimici selectate special din tabel rezistență materială, dar nu s-au găsit rezultate relevante confirmă acțiunile unui anumit agent coroziv, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic de reprezentanti de vanzari. Hidroplasto  poate, la cererea clientului, efectua teste de rezistență chimice pentru materialele din care sunt realizate benzi de etanșare.

 

 

Benzi etansare îmbinare (de sudură) 

Înainte de începerea efectivă, alăturându-se permanent de capete de bandă, aspectul bandă trebuie să fie proiectate și banda trebuie să fie tuns. ar trebui să fie luate de îngrijire pentru a asigura o trupa buna capăt tapiterie fără deteriorarea sau capete uzat.Este cel mai bine cu un cuțit singur rapidă reușește de-a lungul unui profil de oțel, care aderă în același timp, la un unghi Trim adecvat. Când executare componente prefabricate la o instalație de fabricare, se poate folosi trimmere unghiulare mai precise.

Realizare sudura profil etansare
Pasul 1. măsurare Band Pasul 2. pasmanterie Band în secțiuni cu o formă și dimensiune corespunzătoare
Profile etansare
Pasul 3. capete de bandă de topire și aderarea lor împreună. Pasul 4. Prelucrarea punctul de sudură sau de aplicare a unui bandă bandă de mascare

Benzi Besaflex, Nitriflex, Poliflex, TPE, PE si PP sunt unite prin sudare.

 

Ca urmare a prelucrării termice folosind instrumente adecvate, suprafețele de contact rămâne atât oarecum topit și s-au alăturat împreună. De topire este realizată până la apariția materialului surplus de topire pe ambele părți ale toporul de tăiere sau cuțitul.Apoi, lama încălzit trebuie să fie luate înapoi. Benzile trebuie să fie sudate de la centru pentru a EDS. Temperatura de topire a benzilor de izolare, fabricat din materiale adecvate, este între 160 ° C și 220 ° C.
În situațiile cele mai multe ori întâlnite la șantierele de construcții, simple (cap la cap) îmbinările pot fi făcute numai. Alte tipuri de îmbinări, care sunt mai greu (aderarea colturi pentru a face forme, cum ar fi T, L, X, profile transversale, pasaje de diferite benzi de scadențe) ar trebui să fie făcut la uzina producătorului. Un factor important care influențează sigiliul a întregului sistem este executarea îmbinărilor de către personal cu experiență.
La uzina precasting, calitatea articulațiilor executate trebuie să fie testate cu ajutorul unui generator de scânteie. Această activitate ar trebui să fie executată pe o placă de metal sau panou. Dacă o scânteie sare decalajul, de la generator prin legătura prin sudură executat, atunci acest loc trebuie sudate din nou.
benzi Elastoflex trebuie supuse unui proces de îmbinare mai complicat.
In acest caz, îmbinarea se face prin întărire, sau în alte cuvinte, prin depunerea de cauciuc sub presiune la căldură. Astfel de suduri trebuie făcută într-o autoclavă sau prin utilizarea unui dispozitiv de uscare pe o matrice aprobat pentru profilul respectiv.

 

Metodă
  Sudare
Conservare
se aplică următoarele materiale, Besaflex
Besaflex BS
-Besaflex według normy zakładowej
Nitriflex
– Polietylen
Elastoflex
proprietățile materialelor Topire Nu topire
comună poate fi creat folosind următorul dispozitiv de sudură topor sudură
de încălzire
dispozitiv de sudare
Dispozitiv de întărire

 

Când se realizeaza sudura unr benzi etansare , ar trebui să fie utilizate urmatoarele dispozitive

 

Topor lipit
Topor de lipit suflanta aer cald Lamă de încălzire și matrita
Sudor Generator Spark Carcasă de întărire
Intrarea benzi
  Besaflex
Nitriflex
Elastoflex
Poliflex
Besaflex
+ +
Nitriflex
+ +
Elastoflex
+
Poliflex
+

Betonarea

 

Înainte ca aceste Benzi etansare sa fie  betonate, acestea ar trebui să fie curățate de orice contaminări posibile. Ele trebuie să fie, de asemenea, acoperite de gheață.
Când turnare de beton, unul ar trebui să evite presiune bandă-o singură parte, trupa nu se poate răsturna sau pantă. În timpul lucrărilor de betonare, aceasta trebuie să fie protejate împotriva deteriorării mecanice. Când amestecul de beton se aplică pe banda, daune chiar mici pete poate duce la banda rupere departe. În cazul componentelor izolate cu benzi externe, lucrările de lucr ar trebui să fie efectuată încet, cu precauție și la o înălțime mică, astfel încât ancorele sub sarcină de beton nu se răstoarne și sunt complet betonate.
Amestecul de beton trebuie să fie stabilite în mod corespunzător și ambalate în apropierea trupei. În același timp, asigurați-vă că la sfârșitul dispozitiv vibrator atinge nici trupa, nici trupa pieselor de fixare.

 

Îndepărtarea Cofraje

În caz de benzi externe, rețineți că trupa nu este scos din beton prea proaspăt în timpul îndepărtării cofraje.

 

Materiale folosite pentru instalare:

 

Profilul trapezoidal

Profilul trapezoidal
Simbol
o
[mm]
b
[mm]
Pachetul
buchet [buc. / MB]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
TF 2/20 20 50 10/25 buchet 6,00 SU-TU-BP-0-02031
TF 2/30 30 60 10/25 buchet 7,00 SU-TU-BP-0-02031
TF 2/40 40 70 10/25 buchet 8,00 SU-TU-BP-0-02035
TF 2/50 50 80 10/25 buchet 9,00 SU-TU-BP-0-02036
accesoriu cofrag
Profile trapezoidale sunt utilizate pentru a executa tunderea marginilor fante de dilatare protejate prin închiderea benzi de etanșare. Selectarea unui profil cu o lățime corespunzătoare depinde de lățimea de bandă. Utilizarea profilelor de echipare protejează suplimentar benzile de etanșare împotriva deteriorării Reversul sa în condiții de construcții
profil trapezoidal

 

Cleme prindere Benzi etansare

 

Cleme priundere Benzi etansare
Simbol
Pachetul
sac [buc.]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
Typ 1 500 sac 2,00 SU-TU-BP-0-02345
Typ 2 200 sac 1,50 SU-TU-BP-0-02346
Typ 3 200 sac 1,00 SU-TU-BP-0-02347

Mânere de instalare asigura aplicarea de etanșare arme bandă și ancorele de la punctul de plasare adecvate în armare structurii.Utilizarea lor reduce timpul de instalare și elimină necesitatea de străpungere dezavantajos de benzi la capetele lor. Mânere tip 1 de instalare ar trebui să fie utilizat pentru toate situațiile standard de izolare a rosturilor de zi și fante de dilatare cu Besaflex, Nitriflex și POLYFLEX benzi instalate la armătură de sârmă cravată.
Tastați 3 mânere de instalare sunt adaptate pentru îmbinarea benzilor de etansare cu Φ6 sau Φ8 mm barei de asigura rigiditate suplimentară. Mânere de tip 2 de instalare ar trebui să fie folosite pentru a obține stabilizarea benzi de etanșare Elastoflex.

 

Bandă de mascare  , de sudare

Bandă de mascare de sudare
Simbol
Pachetul
sac [buc.]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
30 x 1,5mm 25 rulou 1,50 SU-TU-BP-0-02037
16 x 1,5mm 25 rulou 0,80 SU-TU-BP-0-06728
30 x 3,0mm 25 rulou 3,00 SU-TU-BP-0-06730

 

Bandă de mascare de sudare este folosita pentru a crește etanșeității îmbinărilor între punctele de bandă și de a îmbunătăți aspectul un joint sudură de. Ideal lățime de bandă bandă de mascare permite adaptarea precisă la surplusul de material apărut scurgerea. Grosimea limitat asigură topire ușor și încălzire bandă rapid.

 

 

 

Banda de cauciuc

Bandă bandă de cauciuc
Simbol
Pachetul
sac [buc.]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
80 x 3mm 5,6 rulou 2,00 SU-TU-BP-0-02038

Bandă bandă de cauciuc este folosit în instalarea  mecanică, ca un strat flexibil . Acesta joacă rolul de a asigura o etansare eficienta intre profilul de etansare si beton . Până instalare, banda de banda de cauciuc ar trebui să fie depozitate într-un loc răcoros și întunecat pentru a preveni materialul din vindeca.

 

 

 

BESTAL ședere-in-ritm cofraje

 

BESTAL ședere-in-ritm cofraje
Simbol
Lungime
[mm]

h
[mm]
b
[mm]
o
[mm]
Dimensiuni
[mm]

Pachetul
paleti [buc. / MB]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
BESTAL150 / 1 1420 150 50 80 70 x 1470 220 / 312,4 paleti 1,10 AS-TR-PR-0-02021
BESTAL200 / 1 1420 200 60 110 100 x 1470 144 / 204,5 paleti 1,30 AS-TR-PR-0-02023
BESTAL240 / 1 1420 240 70 130 120 x 1470 112 / 159,0 paleti 1,50 AS-TR-PR-0-02025
BESTAL320 / 1 1420 320 80 170 160 x 1470 70 / 99,4 paleti 1,70 AS-TR-PR-0-02028

 

Ochiuri de plasă BESTAL sunt utilizate ca cofraje sejur pe loc pentru rosturi de zi la intersecții între lespede și perete la locurile înclinate (curbe). Zi banda de comun etanșare este introdus între barele verticale. Valoarea schimbare Bar este de aprox. 15 mm.

 

 BESTAL ședere-in-ritm cofraje

BESTAL ședere-in-ritm cofraje
Simbol
Lungime
[mm]

h
[mm]
b
[mm]
o
[mm]
Dimensiuni
[mm]

Pachetul
paleti [buc. / MB]
Vânzări
unitate

Greutate
[kg / buc.]
Art. nr.
BESTAL150 / 2 1420 150 50 80 70 x 1470 180 / 255,6 paleti 1,60 AS-TR-PR-0-02020
BESTAL200 / 2 1420 200 60 110 100 x 1470 112 / 159,0 paleti 1,80 AS-TR-PR-0-02022
BESTAL240 / 2 1420 240 70 130 120 x 1470 98 / 139,2 paleti 2,10 AS-TR-PR-0-02024
BESTAL320 / 2 1420 320 80 170 160 x 1470 60 / 85,2 paleti 2,40 AS-TR-PR-0-02026

 

Ochiuri de plasă BESTAL sunt utilizate ca cofraje sejur pe loc pentru rosturi de zi la intersecții între lespede și perete de la secțiunile drepte. Banda de etanșare este introdus în fanta creat în mod independent de bare verticale de două componente BESTAL ca urmare a schimbului de lucru. Acesta ar trebui să aibă o valoare de cca. 15 mm.

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.