elastomer-1elastomer 2 (1)

Suporti elastomerici neopren nearmati pentru sustinerea stalpilor, grinzilor.

 

Suporti elastomerici ne-armati pentru incarcaturi grele de tip N 15 si N 20
cu AbP (Certificatul General de Supraveghere in constructii) pentru clasa 2 de suporti conform DIN 4141, partea 3 pentru compresii de pana la 15 N/mm2 (N 15) precum si pana la 20 N/mm2 (N 20).

Suportii elastomerici ne-armati asigura o distributie controlata a sarcinii si permit deplasari orizontale fara tensiuni sau rotiri in suporti. Acestia previn incarcarile excesive si compresiile pe margine. In acelasi timp, inegalitatile si deviatiile de la paralelismul suprafetelor sunt compensate.

 • Design structural

Suportii elastomerici ne-armati N15 si N20 sunt produsi cu grosimi de 5, 10, 15 si 20 mm. Partea cea mica a suportului trebuie sa aiba dimensiunea de cel putin 5 ori mai mare decat grosimea sa. Suportul trebuie aplicat in cadrul de armare statica a componentelor adiacente prezente in beton.

 • Suportii elastomerici ne-armati trebuie folositi in mod predominant pentru incarcari cu sarcini statice. Pentru sarcini dinamice ar trebui folositi suportii armati. (vezi brosura noastra „suporti elastomerici armati”)

Designul suportilor elastomerici ne-armati depinde de clasificarea clasei suportilor conform DIN 4141, partea 3. Daca componenta sarcinii continue este sub 75% din sarcina totala, atunci pivotii se aleg in functie de clasa de suporti 1, de ex. Leschuplast GLT tip CR. Astfel, suportii din clasa 1 sunt folositi, de preferinta, in cazurile in care stabilitatea structurala este ingreunata din cauza unor defectiuni ale suportului.

 • Incarcarea perpendiculara pe planul de reazem (incarcarea de suprafata)

Conform criteriilor actuale de testare ale Institutului de Inginerie Civila, suportii elastomerici ne-armati pot fi incarcati intr-o proportie care permite o compresie liniara de pana la 30% din grosimea sa, in conditii definite. N 15 si N 20 au fost testati pe baza acestei ipoteze la MPA Hanovra si AbP ( Certificatul General de Supraveghere in Constructii ) a fost emis. In urmatoarele tabele, comprimarea maxima liniara a fost limitata la aproximativ 20%, in scopul de a constitui o siguranta suplimentara pentru neregularitati aparute la punerea in practica.

 • Tensiunea laterala datorata expansiunii suportului

Daca nu este solicitata nici o analiza speciala, atunci calculele pot fi facute pentru suportii de clasa 2, dupa cum este mentionat mai jos :

Zq = tensiunea laterala [N] F = incarcarea pe suprafata [N] t = latimea suportului [mm] a = partea mai mica a suportului [mm]

Armaturi suplimentare corespunzatoare care urmeaza sa fie introduse in beton pentru absorbirea fortelor de intindere laterale.

 • Tensiunea paralela cu planul de sprijin ( deformarea de forfecare), stabilitate anti-derapare.

Unghiul de deformare admisa si deplasarea vor fi dupa cum urmeaza :

tan y = unghiul de deformare [ – ] t = grosimea suportului [mm] w = deplasarea [mm]
Tensiuni continue pe planul de sprijin nu sunt permise. Urmatoarea analiza a stabilitatii anti-derapare se recomanda pentru absorbtia tensiunilor orizontale externe de scurta durata:
H1 = forta externa orizontala [N] H2 = tensiune datorata deformarii [N] tan y = unghi deformare
G = modul de forfecare (1.5 N/mm2)
F = incarcare suprafata [N] a,b = lungimi laterale [mm]
Unghiul de deformare maxim permis nu trebuie sa fie depasit datorita tensiunilor expterne orizontale actionate pe timp scurt. Daca nu este prevazuta stabilitate anti-derapare, trebuie luate masurile constructive corespunzatoare.

 • Torsiunea

Torsiunea admisa datorita deformarii elastice si plastice a componentelor plus partea de inegalitate si inclinarea suprafetei de sustinere este limitata dupa cum urmeaza :

a = unghiul de rasucire
Excentricitatea ca urmare a torsiunii suportului este luata in considerare pentru proiectarea de componente adiacente ca:
e = excentritate
 • Rigiditate

Daca mai mult de doi suporti de diferite forme sunt aliniati in sir sub o componenta atunci raportul:

nu trebuie depasit.
In caz contrar, o analiza de absorbtie a tensiunii pentru fiecare suport trebuie sa fie efectuata.

 Detalii de instalare:

elastomer-7

 Suporti elastomerici nearmati  Tip CR pentru grinzi de sustinere, grinzi, ferme, etc

 

Elastomer15

Suport elastomeric nearmat CR conform DIN 4141, partea 15/150
pentru suporti din clasele 1 si 2 conform DIN 4141, partea 3. Suportii elastomerici ne-armati asigura o distributie controlata a sarcinii si permit deplasari orizontale fara probleme, de asemenea sprijinind rasucirea. Ei previn excentricitatile si compresie margine. Acesti suporti previn incarcarile excesive excentrice si compresia marginilor. In acelasi timp sunt compensate inegalitatile si deviatiile de la paralelismul suprafetelor.

 

Suportii elastomerici nearmati trebuie folositi in mod predominant pentru incarcari statice. Pentru sarcini dinamice ar trebui folosite lagare armate ( vezi brosura noastra „suporti elastomerici armati”).

 • Design structural

Urmatoarele conditii trebuie indeplinite pentru grosimea t si partea mica a lagarului a:

Grosimea t < 5 mm pana la t = 4 mm sunt permise daca toleranta la planeitate este redusa la 1.5 mm .

Designul suportilor elastomerici nearmati depinde de clasificarea clasei lagarului conform DIN 4141, partea 3. In cazul in care componenta sarcinii continue este sub 75% din sarcina maxima, atunci suportii trebuie sa fie selectati in functie de clasa nr. 1 a lagarului si securizat impotriva dislocarii acestora. Astfel lagarele din clasa 1 sunt de preferat in cazuri unde stabilitatea structurala este afectata din cauza unor defectiuni ale acestora.

 • Forta perpendiculara pe planul lagarului (incarcarea de suprafata)

 • Forta laterala datorata expansiunii

In cazul folosirii suportilor de clasa 1, fortele de tensiune laterale pot fi calculate in acord cu informatiile din specificatiile 399 ale Autoritatii Germane pentru Beton Armat. In cazul in care nu este necesara o analiza specifica, atunci calculul poate fi facut pentru suportii de clasa 2 astfel :

Zq= forta tensiune laterala [N], a [mm], t [mm]
Armatura suplimentara corespunzatoare trebuie introdusa in beton pentru a absorbi tensiunea laterala.

 • Forta de tensiune paralela cu planul suportului ( deformare de forfecare), stabilitate anti-derapare

Unghiul de deformare admis si deplasarea vor fi dupa cum urmeaza :

tan γ = unghiul de deformare [ – ] t = grosimea suportului [mm] w = deplasarea [mm]
Forte continue paralele cu planul suportului nu sunt permise. Urmatoarea analiza a stabilitatii anti-derapare se recomanda pentru absorbtia tensiunilor orizontale de scurta durata :
H1 = tensiune externa orizontala [N] H2 = tensiune datorata deformarii [N] tan γ = unghiul de deformare
G = modul de forfecare (1,0 N/mm2)
F = incarcare de suprafata [N] a,b = lungimi laterale [mm]
The maximum permissible deformation angle should not be exceeded due to short-time, external horizontal stress. If the anti-skid stability is not given, then appropriate constructive measures are to be taken.

 • Torsion
The permissible torsion due to elastic and plastic deformation of the components plus the part of unevenness and skewing of bedding surface is restricted as follows:
a = twisting angle [rad]
 • Rigidity

If more than two bearings of different formats are arranged in a row under one component than the ratio:

should not be exceeded.

 

SHARE IT:

Comments are closed.