Aparate reazem informatii

Aparate reazem informatii

Suporţii potriviţi şi corespunzători pentru construcţii au fost dintotdeauna un subiect important în ingineria de construcţii. În prezent, tipurile cele mai uzuale de suporţi sunt folosiţi de 50 de ani. Printre aceştia regăsim suporţii de deformare, lagărele sferice şi lagărele recipiente. Unii suporţi care încă pot fi regăsiţi la construcţiile istorice, cum ar fi lagărele basculante lineare sunt în general considerate tehnologie învechită. Aşadar ne limităm gama de produse la cele trei tipuri de suporţi menţionaţi mai devreme şi proiectări speciale de suporţi pentru aplicaţii particulare.

 

Toate cele trei tipuri de suporţi îndeplinesc cerinţele generale tehnice pentru suporţii de pod. Transmit forţele verticale de la suprastructură la substructură şi permit translaţia (deplasarea, mişcarea relativă dintre suprastructură şi substructură), dacă acest lucru nu este împiedicat de un proiect special de suport care transmite forţele verticale la substructură. Mai mult, ei permit rotaţia (învârtirea) în jurul tuturor axelor spaţiale.

suporti pod

Totuşi, nu toţi din aceste trei tipuri de suporţi sunt la fel de adecvate şi economice pentru fiecare aplicaţie. Alegerea tipului de suport corect este făcută de inginerul structural, care ştie toţi factorii de influenţă de care trebui să ţină seama când alege suporţii.

 

Noi ne susţinem clienţii şi partenerii în timpul acestui proces de selecţie oriunde putem.

 

Standarde si Reglementări

Standardul EN 1337 este standardul de cod de practică relevant pentru suporţii de pod. EB 1337 este împărţit în 11 părţi ce conţin fie specificaţii generale fie specificaţii exacte pentru fiecare tip de suport. Toate cele 11 părţi sunt relevante pentru noi, cu excepţia părţii 4 (lagăre de rostogolire) şi partea 6 (lagăre basculante). Vrem să atragem atenţia asupra părţilor 10 şi 11 care conţin informaţii importante despre instalarea şi manevrarea corectă pe şantier, aceste părţi fiind foarte importante şi pentru clienţii noştri.

 

În funcţie de aplicaţia specifică, standardele listate la „controlul calităţii” sunt aplicate în plus faţă de standardele principale ale codului de practică.

 

Mărci de identificare

 

Suporţii de pod Gumba pot fi identificaţi prin mărci. Toate produsele trebuie etichetate conform EN 1337 pentru a permite identificarea clară. Mai mult, marcăm componentele singulare ale produselor noastre, pentru a asigura trasabilitatea.

 

Suporţii elastomerici întăriţi primesc o marcă CE vulcanizată şi o serie.

aparate <strong/><em>reazem</em> informatii

 

Suporţii elastomerici întăriţi cu structuri de limitare, precum şi lagărele recipiente şi lagărele sferice primesc o plăcuţă de identificare. Acestea conţin pe lângă marcajul CE, informaţii despre aprobările aplicabile (de ex. marca U). Mai jos prezentăm un exemplu de plăcuţă Gumba.

 

"placutaaparate reazem” width=”548″ height=”113″ />

Mai mult, fiecare suport primeşte o inscripţie în partea de sus a plăcuţei suportului.

Inscripţia conţine, axele de construcţie, poziţia suportului şi poziţiile suporţilor adiacenţi.

 


Calităţile materialelor: 

 

Pentru suporţii de pod Gumba folosim în general oţel tip S355J2+N cu toate certificatele şi testele necesare, dacă nu se cere un alt tip în mod specific.material pentru suporti de pod

Suporţii elastomerici întăriţi conform EN 1337-3 sunt fabricaţi din cauciuc cu cloropren care este adaptat la cerinţele speciale. Alternativ, oferim un amestec de cauciuc natural (CN) care este conform cu EN 1337-3 .

 

Toate componentele sunt cel puţin în conformitate cu cerinţele de calitate ale standardelor. Calitatea poate fi dovedită prin certificate de testare a materialelor, pentru toate componentele principale.

 

Protecţie contra coroziunii

Aplicăm cerinţele conform cu EN 1337-9 (Protecţie). În general folosim sistemul de protecţie definit de ZTV-ING Partea 4, tabelul A 4.3.2, elementul 3.2, sistem de protecţie Nr. 1 pentru suporţi. Acesta este compus din:

  • 100 µm protecţie prin pulverizare termică cu zinc la suprafaţă de sablat SA3;
  • 80 µm protecţie intermediară cu bază de răşină epoxidică;
  • 80 µm protecţie de suprafaţă cu bază de poliuretan

 

Sistemele de protecţie din tabel sunt listate pe categorii.  Sistemul pe care ]l folosim este testat amplu de anii de experienţă. Alte sisteme de protecţie sunt disponibile la cerere.

 

Asigurarea suporţilor asamblaţi"modelaparate reazem” width=”148″ height=”103″ />

Suporţii noştri sunt echipaţi temporar cu şuruburi suplimentare care permit manevrarea în siguranţă între asamblarea finală la fabrica noastră şi instalarea la sit. Conexiunile cu şuruburi suplimentare asigură fiecare component al suportului în poziţia corectă. Şuruburile sunt colorate în roşu şi trebuie îndepărtate înainte de darea în funcţiune a suportului (vezi capitolul 8 „Instrucţiuni de instalare pentru suporţii de poduri”)

 

Puncte de măsurare

Pentru a determina înclinaţia orizontală, fiecare placă bazală sau placă de ancorare echivalentă a suportului este dotată cu un plan de măsurare. Acest lucru nu este aplicabil pentru suporţii elastomerici fără structuri de limitare.

 

Dispozitiv de indicare

Unii suporţi de poduri sunt echipaţi cu dispozitive de indicare, pentru a permite o calculare exactă a vreunei translaţii a suportului pentru pod. Un astfel de dispozitiv de indicare este compus dintr-o riglă de măsurare şi un indicator. Aceste piese sunt montate pe partea vizibilă a suportului.

suporti <strong/><em>pod</em>uri

Documentaţie

Pe durata asamblării finale fiecare suport primeşte un card de monitorizare. Toate măsurătorile actuale, în special dimensiunile funcţionale, şi toate numerele de identificare a componentelor sunt verificate şi înregistrate pe cardul de monitorizare. În baza acestor date, putem asigura certificatele de testare a materialelor a componentelor. Suporţii elastomerici întăriţi fără structură de limitare nu au card de monitorizare. În acest caz, certificatele de testare a materialelor pot fi înaintate în conformitate cu seria de pe marca vulcanizată.

 

Mai mult, EN 1337-11 capitolul 7 cere pentru majoritatea tipurilor de suporţi documentaţie pentru instalare.

 

Atenţie:

Suporţii pentru poduri pot funcţiona doar montaţi corect şi îndeplinesc toate  caracteristicile de design când sunt instalate corect .deci este foarte important pentru noi ca EN 1337 partea 10 şi 11 să fie respectate. Am rezumat punctele care sunt după părerea noastră esenţiale la capitolul 8 „Instrucţiuni de instalare pentru suporţii de poduri”. Totuşi, acest rezumat este doar o prezentare generală scurtă şi nu înlocuieşte standardul.

 

APARATE REAZEM INFORMATIIAPARATE REAZEM INFORMATIIAPARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,APARATE REAZEM INFORMATII ,, , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , ,

 

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.