Aparate reazem speciale

Aparate reazem speciale

 1. Suporţi de deformare

 

Suporţii de deformare sunt suporţi elastomerici. La cerere, pot fi echipaţi cu structuri de limitare.

Caracteristicile materiale specifice ale elastomerului permit rotaţia şi translaţia până la un anumit grad prin deformare. Datorită acestei caracteristici a materialului structurile costisitoare cu plăci glisante de oţel inoxidabil în combinaţie cu PTFE nu mai sunt deseori necesare, ceea ce reprezintă un mare avantaj în comparaţie cu alte tipuri de suporţi. Designul poate fi modificat la un suport de deformare de alunecare (vezi pagina 36) dacă deplasarea admisă a suportului elastomeric în sine nu este de-ajuns pentru aplicaţia reală.

 

Aparate <span style=reazem speciale” width=”548″ height=”131″ />

 

Alt aspect pozitiv este acela că este un tip de suport uşor de întreţinut. Fără componentele de alunecare chiar nici nu necesită întreţinere. În contrast cu alte tipuri de suporţi componenta care preia sarcina verticală este vizibilă clar pentru inspecţie.  Suporţii elastomerici sunt folosiţi cu succes de zeci de ani şi si-au dovedit durabilitatea. Totuşi dacă este neapărat nevoie să se înlocuiască un suport, acest lucru se face prin ridicarea suprastructurii. Suporţii noştri sunt construiţi pentru a permite înlocuirea suportului elastomeric sau a pieselor supuse uzurii prin ridicarea suprastructurii cu 10 mm.

 

Fiecare suport de deformare este fabricat individual de la caz la caz. În general o gamă de diferite dimensiuni şi compoziţii pe straturi sunt adecvate pentru sarcinile propuse. Ca urmare putem crea designul fiecărei structuri a suportului foarte flexibilă în conformitate cu cerinţele specifice.

 

 • Suporţi elastomerici întăriţi conform EN 1337-3

 

Informaţii generale

Suporţii elastomerici întăriţi sunt fabricaţi dintr-un amestec special de cauciuc şi sunt echipaţi cu foaie de oţel armată  în timpul procesului de fabricaţie, aşa numita vulcanizare. Foiţele de oţel asigură rigiditatea necesară. Suporţii elastomerici întăriţi se remarcă prin mentenanţă scăzută şi durabilitate. Pe lângă asta, unele tipuri pot fi folosite în anumite condiţii fără structură suplimentară de oţel (de limitare).

 

Partea elastomerică a suportului este elastic deformabilă. Gradul de deformare în direcţie verticală (deflecţie) sub sarcină permanentă este calculabilă şi rămâne constantă. Influenţele sarcinilor dinamice sunt în general mici şi deflecţiile temporare suplimentare cauzate de sarcinile dinamice sunt mici şi nu vor cauza probleme pentru majoritatea structurilor.

 

Există tipuri diferite de suporţi elastomerici întăriţi. Diversele tipuri sunt definite în EN 1337-3. Tipurile cele mai uzuale sunt descrise mai jos.

 

 

Tipuri de suporţi elastomericisuport <strong/><em>elastomer</em>ic

Tipul B (1)suport întărit, acoperit complet cu elastomer şi care conţine cel puţin două plăci armate de oţel. Sarcina permanentă trebuie să fie suficientă pentru prevenirea alunecării.

 

Tipul B/C (1/2)suport întărit cu o placă externă de oţel pe una din suprafeţe. Foia de oţel permite folosirea oricăror metode pentru protejarea alunecării. Cum ar fi suporti <strong/><em>elastomer</em>icidibluri, tije cu filet, şuruburi, etc. Protecţia contra alunecării prezentă doar pe o parte permite instalarea facilă a suportului şi înlocuirea. Protecţia contra alunecării este necesară în cazul unei presiuni mai mică decât presiunea minimă a suportului. Tipul B/C poate fi instalat dacă construcţia este asigurată în poziţia sa, de ex., printr-un suport care este fixat în toate direcţiile sau transversal. Acest tip de suport a fost întotdeauna folosit la podurile de cale ferată din Germania, indiferent de situaţia reală de sarcină.

O aplicaţie suplimentară pentru acest tip de suport este utilizarea ca tampon ancorat de ex., pentru clădiri.

 

Tipul C (2)suport întărit, ambele suprafeţe ale suportului sunt formate din plăci de oţel pentru a proteja contra alunecării. Înlocuirea suporţilor de acest tip este suporti <strong/><em>elastomer</em>ici intaritidificilă de făcut fără măsuri suplimentare. Ca suport de plutire acest tip poate, în funcţie de rigiditate, transfera sarcinile orizontale (ruperi etc.) Un exemplu de înlocuire de suport tipul C (2) este prezentat mai jos.

model <strong/><em>suport</em>i <strong><em>elastomer</em></strong>ici

                                         Suport original tip C                         Suport original, condiţii                   Soluţie: schimbare suport

                                         condiţie de instalare                        înainte de înlocuire                          în stare relaxată cu

                                                                                                  (noul suport nu poate fi                    placa superioară sudată

                                                                                                       Instalat în acest fel)

 

Tipul C (5)suport întărit, ambele suprafeţe ale suportului sunt protejate contra alunecării de plăci de oţel profilată. (de ex. caneluri, plăci de oţel rezistente la suporti podalunecare). Totuşi din cauza faptului că sarcinile necesare nu pot fi definite cu exactitate trebuie folosit doar la structuri cu sarcini minore sau pentru construcţii de clădiri. Din cauza suprafeţelor profilate nu poate fi dotat cu structuri de limitare.

 

Notă cu privire la prevenirea contra alunecării

Alegerea unui suport elastomeric tip B(1) conform tabelelor de pre-dimensionare necesită o presiune minimă de 3 N/mm2 sau 5 N/mm, raportat la aria desfăşurată a suportului.

 

În standarde şi reglementări nu este specificat când trebuie folosit un suport cu o faţă sau cu două feţe. Pentru utilizarea unui suport de tip C (5) recomandăm o presiune minimă de 1 N/mm2. Cerinţele de deviaţie ale Autorităţii de Căi Ferate din Germania trebuie avute în vedere.

 

Comportament la incendiu

Suporţii elastomerici fabricaţi din cauciuc cu cloropren sunt puţin inflamabili. Focul se stinge de la sine după ce flacăra a fost stinsă.

 

Notă cu privire la designul preliminar

 

Analiza suporţilor elastomerici pentru aplicaţia propusă conform EN 1337-3 diferă de cerinţele fundamentale ale vechiului DIN 4141, unde valorile maxime de încărcare, deplasare şi rotaţie pot fi folosite. Din cauza complexităţii, numărul de cerinţe şi valorile de design lipsă pentru diferite sarcini nu mai este posibil să oferim proiectantului tabele corecte, binecunoscute.

design <span style=aparate reazem” width=”132″ height=”125″ />

Totuşi, catalogul include tabele de suporţi elastomerici întăriţi care sunt standardizaşi de GUMBA. Tabele de pre-dimensionare permit o estimare a dimensiunilor suportului. Datele prezentate sunt valori caracteristice pentru starea limită de serviciu (SLS). Pentru o analiză mai detaliată oferim un program pe pagina noastră de internet site.hidroplasto.ro , instrucţiunile de utilizare fiind incluse. Acesta permite un design idela de suport deoarece programul utilizează o gamă de peste 3000 de suporţi. În cadrul selecţiei se găsesc suporţii standard GUMBA (conform vechiului DIN 4141), dar şi cei cu mărimi standard conform EN 1337-3.

 

 

În comparaţie cu analiza conform EN 1337-3, datele din tabel (paginile 18 – 23) pentru suport cu mărimile 300 x 400 mm oferă un rezultat destul de asemănător în absenţa rotaţiilor mari. Pentru suporţi mai mici limitele conform EN 1337 – pot fi depăşite la o combinaţie de valori maxime pentru deplasare şi încărcare verticală, în timp ce îşi păstrează capacităţi pentru suporţi cu dimensiuni mai mari.

neopren <span style=poduri” width=”284″ height=”182″ />
Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

"tabelsuporti poduri” width=”642″ height=”800″ />

Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

tabel design

Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

aparate <span style=reazem tabel” width=”626″ height=”222″ />

aparate <span style=reazem tabel design” width=”618″ height=”472″ />

Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

design <strong/><em>suport</em>idesign <span style=poduri” width=”626″ height=”222″ />design elastomer
Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

 

design <strong/><em>suport</em>idesign <span style=poduri” width=”626″ height=”222″ />

tabel

 

Tabele de pre-dimensionare pentru suporţii GUMBA standard

 • Toate valorile sunt pentru starea limită de service (SLS)

design <strong/><em>suport</em>idesign <span style=poduri” width=”626″ height=”222″ />poduri

 

 

 

 

Caracteristici de bază de design conform EN 1337 – 3

 

Standardul european armonizat EN 1337-3 se aplică în exclusivitate pentru fabricare şi analiza structurală a suporţilor elastomerici. Standardele naţionale nu mai sunt valabile. EN 1337-3 prezintă regulile pentru suporţi elastomerici întăriţi cu o bază de până la 1200 x 1200 mm şi pentru o temperatură variind între -25oC şi 50oC, temporar chiar până la 70oC. Regulile specifice se aplică pentru temperaturi de funcţionare sub -25oC, chiar până la -40oC. Dacă această gamă de service este aplicabilă, acestea trebuie convenite separat.

 

Următorul rezumat al EN 1337-3 va demonstra principalii paşi de design pentru suporţi elastomerici. Menţiuni şi informaţii suplimentare pentru aplicarea calculelor se pot găsi în EN 1337 şi părţile corespunzătoare.

 

Valorile de design (sarcini incl. factori de siguranţă trebuie utilizaţi pentru analiza suporţilor elastomerici conform 1337-3. Deci, analiza trebuie făcută în starea limită ultimă (SLU).

 

Limitele pentru deformarea totală cauzată de sarcina verticală, deplasare şi rotaţie precum şi limitele de deformare cauzată de deplasarea rezultată sunt specificate pentru SLU.

 

Tabelul de la pagina 28 exemplifică datele necesare pentru design conf. EN 1337-3. Poate fi folosit ca şablon pentru colectarea parametrilor listaţi. Tabelul completat sau un rezumat asemănător incluzând condiţiile generale necesare este benefic pentru un design rapid pentru un suport corect şi adecvat.

 

 

Notă:

Conf. EN 1337-3 inginerul proiectant trebuie să asigure datele necesare pentru analiza structurală a suportului. Stabilirea acestor date de către fabricantul suportului nu este posibilă.


Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe

 

 • Deformare maximă

 

 

Suma deformărilor parţiale rezultă din sarcinile de design conform următoarei ecuaţii:

et,d = KL (ec,d + eq,d + eα,d) ≤ 7   

ec,d = deformarea rezultată din sarcina impusă

eq,d = deformarea de distorsiune

eα,d = deformarea rezultată din rotaţia unghiulară

KL = factor pentru tipul de sarcină

 

 • Deformarea rezultată din presiune

ec,d = 1,5 • Ft,d  / G • Ar • S

G = modul de rotaţie conf. DIN EN 1337-3, în general 0,9 MPa (N/mm2)

Ar = aria redusă din cauza acţiunii

A1 = aria plăcii armate minus suprafeţele de deschidere (forări etc.)

S = coeficient de formă

Ar = A1 • ( 1- Vx,d / a – Vy,d / b)

A1 = a • b (pentru suporţi dreptunghiulari fără deschidere)

a = lăţimea plăcilor armate

b= lungimea plăcilor armate

S = a * b/ 2 * t1 * (a + b)

Vx,d= deformarea max. a suportului în direcţia părţii „a” a suportului

Vx,d= deformarea max. a suportului în direcţia părţii „b” a suportului  

 

 • Deformarea de distorsiune

 

eq,d = Vxy,d / Tq ≤ 1,0

 

Tq = suma straturilor elastomerice incluzând stratul superior şi inferior .

 

 • Deformarea rezultând din rotaţie

eq,d = (a’2 • αa,d+ b’2 • αb,d) •ti / 2 • n (ti3)

αa,d = unghiul de rotaţie pe lăţimea „a” a suportului

αb,d = unghiul de rotaţie (dacă este cazul) pe lăţimea „b” a suportului

 

 • Tensiunea maximă în plăcile armate

 

 • Grosimea din plăcile armate

 

t = (Kp • Fz,d • (t1+t2) • Kh • γm / Ar • fy ≥ 2mm

 

t1, t2 = grosimea elastomerului pe ambele feţe ale plăcii elastomerului

fy = rezistenţa la întindere a oţelului

Kh = 1 fără găuri

Kh = 2 cu găuri

γm = factor de siguranţă parţială, valoare standard = 1.00

Kp = 1.3 valoare de  corecţie

Ts = ≥ 2

 

 • Criterii de stabilitate

 

 • Limita de rotaţie

Următoarea condiţie trebuie îndeplinită pentru limita de rotaţie a suporţilor întăriţi:

 

Suporţi dreptunghiulari

Fz,d • n • ti / A1 (1 / 5•G•S2 + 1 / Eb) – (a• αa,d+ b’2 • αb,d) / Kr,d ≥ 0

 

Suporţi rotunzi

Fz,d • n • ti / A1 (1 / 5•G•S2 + 1 / Eb) – (D• αd) / Kr,d ≥ 0

 

Kr,d = coeficient de rotaţie = 3

Eb = 2000 MPa (N/mm2)

 

 • Stabilitate

 

În cazul suporţilor elastomerici întăriţi, compresia Fzd / Ar trebuie să îndeplinească următoarea ecuaţie:

 

Fz,d • n • ti / A1 < 2•5•G•S / 3•Te

Te = suma tuturor straturilor elastomerului

 

 • Stabilitatea la alunecare

 

Suporţii neancoraţi trebuie să îndeplinească următoarea ecuaţie:

Fxy,d ≤ µe • Fz,d min


Şi sub sarcină permanentă, dacă

 

σc, d min = Fz,d min / A ≥ 3 (N/mm2)

Fxy,d = forţa orizontală rezultantă

Fz,d min = forţa verticală de design cea mai mică care corespunde cu Fxy,d

µe = coeficient de fricţiune conf. următoarei ecuaţii

µe = 0.1 + 1.5 Kf / σm

Kf =   0.6 pentru beton

0.2 pentru toate celelate zone inclusiv mortar pe bază de răşină

σm = tensiune medie de compresie de la Fz,d min în MPa (N/mm2)

 

 • Forţele, momentele şi deformările ce acţionează asupra structurii

 

 • Compresia în suprafeţele de contact

 

Este suficient să se verifice ca suprafaţa medie de compresie să nu depăşească rezistenţa materialului învecinat.

 

 • Forţa de restabilire

 

Rxy = A•G•vxy.d / Te

 

A = aria totală a suportului

 

 • Rezistenţa de rotaţie (momentul de restabilire)

 

Pentru suporţii dreptunghiulari

M = G • α •a’5 b / n•ti3•Ks

 

Pentru suporţii rotunzi

M = G • α •π•D’6 / 512 n•ti3

 

Tabelul: Ks – valori

 

b/a    0,5       0,75     1       1,2       1,25      1,3      1,4       1,5

Ks    137     100     86,2    80,4      79,3     78,4     76,7     75,3

 

 

b/a    1,6       1,7     1,8        1,9       2        2,5      10       ∞

Ks    74,1      73,1    72,2    71,5     70,8    68,3    61,9

 


Tabel de sarcini suport

tabel sarcini suport

 

SLU = starea limită ultimă

SLS = stare limită de service

= declaraţie de valoare necesară

1) translaţie maximă Vy,d şi Vx,d – asociată cu min. Fz,d

2) translaţie maximă Vy,d şi Vx,d

3) sarcină minimă de design Fz,d min asociată cu translaţia maximă Vy,d şi Vx,d

 

Va rugam sa ne contactati pentru a va transmite un : Model completat de tabel de sarcini suport


SLU = starea limită ultimă

SLS = stare limită de service

= declaraţie de valoare necesară

1) translaţie maximă Vy,d şi Vx,d – asociată cu min. Fz,d


2) translaţie maximă Vy,d şi Vx,d

3) sarcină minimă de design Fz,d min asociată cu translaţia maximă Vy,d şi Vx,d

, , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , , , , APARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALE APARATE REAZEM SPECIALE APARATE REAZEM SPECIALE APARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALE,APARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALEAPARATE REAZEM SPECIALE

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.