Aparate reazem poduri

Aparate reazem poduri : Instrucţiuni de instalare pentru suporţii de poduri

 

Suporţii de poduri sunt elemente integrale ale unei structuri şi sunt expuşi în permanenţă la sarcini mari. Trebuie să-şi îndeplinească funcţia fiabil şi pentru o perioadă lungă de timp. Sunt importanţi pentru stabilitatea întregii structuri şi după instalare accesul la aceştia este în general dificil. Reparaţiile sau renovările sunt în mod normal greu de realizat şi cu eforturi mari.

 

Din aceste motive En 1337 stabileşte standarde înalte cu privire la calitatea materialului şi fabricarea suporţilor pentru poduri. Ca fabricant de aceste produse, implementăm aceste cerinţe zilnic în munca noastră. Suporţii pentru poduri care pleacă de la noi din fabrică sunt produse de calitate „fabricate în Germania”, create pentru perioade lungi de funcţionare în condiţiile planificate.

 

 

Ca fabricant, influenţa noastră asupra calităţii produselor se încheie la ieşirea din fabrică. Aplicarea reală se poate face în condiţii climaterice diferite în comparaţie cu locaţia noastră şi semnificativ după data de expediere.

 

Pentru a ne asigura că produsele noastre sunt în stare bună când sunt instalate, rezumăm în acest capitol cele mai importante puncte care trebuie avute în vedere. Ne referim în mod explicit la EN 1337 partea 10 (Inspecţie şi întreţinere) şi 11 (transport, depozitare şi instalare) care oferă informaţii detaliate despre acest subiect şi care trebuie respectate.

Aparate <span style=reazem poduri” width=”192″ height=”133″ />

 

Transport şi ambalare:

Suporţii de poduri sunt pregătiţi corespunzător pentru livrare înainte de a părăsi fabrica. În general, livrăm suporţii pe paleţi, asiguraţi cu bandă de prindere. Bolţurile auxiliare de conexiune sunt marcate cu roşu. Unii suporţi cu dispozitive de alunecare au o protecţie temporară pentru componentele de alunecare.  Suprafeţele protejate contra coroziunii nu trebuie să se izbească între ele pentru a evita avarierea stratului protector. Acest lucru se face la prima livrare de către noi şi trebuie avut în vedere pentru celelalte livrări ulterioare către client.

 

Încărcăturile trebuie corect asigurate. Este foarte important ca protecţia contra coroziunii şi dispozitivele de indicare, acolo unde este cazul, să nu fie avariate de benzile de prindere sau alte echipamente de asigurare a încărcăturii. De asemenea bolţurile auxiliare de conexiune ale suportului nu trebuie tensionate de benzile de prindere.

 

Recepţia şi depozitarea temporară a suporţilor

 

După ce suporţii se primesc la sit, livrarea trebuie verificată pentru a fi completă şi pentru eventualele avarii. Articolele lipsă trebuie raportate imediat. Acelaşi lucru trebuie făcut pentru orice avariere evidentă care este mai mult decât avarierea minoră a stratului de protecţie contra coroziunii care apare în timpul transportului.

 

Dacă suporţii nu sunt instalaţi imediat după livrare, aceştia trebuie depozitaţi pe teren drept. Zona de depozitare trebuie să fie uscată şi bine aerisită. Suporţii de poduri trebuie protejaţi contra murdăriei. Acoperirea suporţilor cu prelate impermeabile sau folii ar întreţine corodarea şi este inadecvată.

 

 

Măsuri de pre-instalare:

 

Pentru instalarea corectă următoarea documentaţie este necesară:

 

 • Schiţă detaliată a suportului

Conţine designul detaliat al fiecărui suport în parte precum şi schiţa acestuia. Schiţa detaliată a suportului este pregătită de fabricant.

 

 • Schiţă de instalare a suportului

Conţine toate datele relevante pentru instalare şi este asigurată de inginerul structural.

 

În afară de uneltele uzuale şi echipamentul de ridicare folosite pe şantier, este necesară o nivelă cu bulă de aer sau o nivel în trei puncte cu o toleranţă de 0,5 mm / m. De exemplu sunt bune modelele Stabila 81 S respectiv nivela cu bulă pe 2 axe, sistem MPA Stuttgart.

 

Din cauză că avarierea stratului de protecţie contra coroziunii în timpul instalării nu este total exclusă, pe şantier trebuie să se găsească de asemenea şi uneltele şi materiale de protecţie relevante. Materialul de protecţie poate fi obţinut de la GUMBA.

 

Instalare

 

Informaţii generale

 

Recomandăm ca instalarea să fie supravegheată de un specialist certificat pentru suporţi pentru a asigura desfăşurarea ei corectă. Un astfel de specialist este disponibil la cerere de la GUMBA: (vezi de asemenea şi ZTV-ING partea 8 şi EN 1337 partea 11).

 

Fixarea corectă a bolţurilor auxiliare de conexiune trebuie verificată înainte de a muta suportul. Ambalajul trebuie îndepărtat de pe dispozitivele de indicare şi alunecare.

 

Suportul trebuie reglat conform înscrisurilor de pe plăcuţa de sus. Axele sunt definite în felul următor:

 

X: direcţie longitudinală a podului

Y: direcţie transversală a podului

 

Mai mult, inscripţia conţine informaţii despre poziţia actuală de instalare şi suporţii adiacenţi. Poziţionarea poate fi efectuată şi verificată în conformitate cu schiţa suportului. Instalarea suportului trebuie să fie în conformitate cu toate punctele de pe schiţa de instalare a suportului, care prezintă nivele, înclinaţii, poziţie laterală şi longitudinală. Pentru a stabili înclinaţia suportului de pod, acesta este echipat cu puncte de măsurare, respectiv planuri de măsurare. Înclinaţia trebuie verificată cu nivele specializate în acest sens. Deviaţia maximă permisă de la ţintă este de 0,5%. (0,3% pentru suporţi de deformare de alunecare).

 

 

În timpul instalării suporţilor de deformare următoarele puncte trebuie avute în vedere pentru elastomer:

 

 • nu aplicaţi vopsea sau alte straturi de protecţie
 • nu expuneţi la flacără deschisă
 • nu expuneţi la acizi sau alţi agenţi agresivi
 • nu expuneţi la temperaturi de peste 50 OC (termen scurt max. 70 OC)
 • suportul nu trebuie să fie sudat
 • preveniţi avarierea suprafeţei
 • curăţaţi suportul după instalare

 

Formularele conform „Richtzeichung Lag 12” pot fi utilizate ca şi documentaţie pentru instalarea suportului.

 

 

Situaţii de instalare APARATE REAZEM PODURI

Procedura de instalare poate varia în funcţie de materialul suprastructurii şi substructurii.

 

 1. beton in-situ

Suportul se poziţionează conform schiţei pe şuruburile de reglare (pot fi comandate de la GUMBA) sau mijloace adecvate diferite pe baza suportului. Bolţurile de fixare (şuruburi de forfecare) trebuie să fie la locurile lor. Înclinaţia poate fi reglată cu ajutorul planului de măsurare de pe placa inferioară a suportului şi o nivelă cu bulă pe 2 axe. La suporturile cu puncte de măsurare, poate fi folosită o nivelă cu bulă ca cele descrise la pagina 6.

 

instalare <strong/><em>aparate</em> reazem

 

 

Între placa de ancorare inferioară şi bază trebuie pus un strat de mortar de min. 20 mm şi maxim. 50 mm. Folosiţi doar mortar cu contracţie mică, adecvat pentru suporţi. Mortarul trebuie să fie în conformitate cu recomandările fabricantului. Stratul de nivelare poate fi făcut prin burare su picurare. Este important să nu rămână goluri şi suportul este susţinut permanent de stratul de nivelare pe toată zona. (vezi poza 2).

instalare suporti neopren

 

 

Conectarea la suprastructură se face ca o construcţie tradiţională de beton in-situ. (vezi poza 3).

"instalareneopren pentru poduri” width=”343″ height=”121″ />

 

După ce mortarul se întăreşte – dar înainte de încărcarea suportului – bolţurile auxiliare de conexiune (marcate cu roşu) trebuie tăiate. (vezi poza 4).

"instalareaparate reazem pentru poduri” width=”343″ height=”114″ />

 

 1. suprastructura de beton prefabricat

 

În general placa de ancorare superioară este turnată în suprastructură la fabrica de beton prefabricat.

 

Suportul rămas va fi conectat cu şuruburile furnizate pe şantier. (vezi poza 5).

 

"instalareelastomeric pod” width=”363″ height=”125″ />

Etapele ulterioare ale procesului de instalare sunt descrise în secţiunea a).

 

Notă: Suprastructură prefabricată inclusiv suportul suspendat trebuie plasate pe un suport temporar (de ex. prese hidraulice cu inel de fixare).

 

 1. structură de oţel APARATE REAZEM PODURI 

 

Placa suportului este prinsă cu şuruburi de suprastructură. (vezi poza 6). Bolţurile specificate în schiţă trebuie utilizate şi dacă este cazul cuplul de forţă intenţionat trebuie aplicat cu o cheie de torsiune. Şuruburile de cuplaj nu fac parte din piese de livrare ale suportului.

 

"instalareaparat reazem pod” width=”471″ height=”88″ />

Notă: suprafeţele de conectare care nu sunt perfect plane (structură de oţel – placă suport) trebuie nivelate. Deviaţia maximă a suprafeţei plane nu trebuie să depăşească 0,0003 x DLP (dimensiunea diagonală a plăcii suportului). Sau 0,2 mm (valoarea ce mai mare va fi aplicată). De obicei se foloseşte un material de compensare, de ex. Multi-metal diamant. Metoda corespunzătoare trebuie stabilită pentru fiecare caz în parte.

 

Dacă în cazuri speciale este necesară sudarea, acest lucru trebuie să se facă doar de personal calificat. Piesele sensibile la căldură cum ar fi suporţii elastomerici, materialele de alunecare şi piesele de plastic trebuie protejate (chiar şi de stropii d sudură). Expunerea la temperaturi peste 70 oC va caiza avarierea permanentă şi suportul se va defecta.

 

 1. suport elastomeric protejat contra alunecării.

 

Suporţii elastomerici care sunt instalaţi fără ancorare sunt protejaţi contra alunecării fie cu dibluri (tip C(2)) sau prin suprafaţa de oţel profilat (tip C(5)). Îndepărtarea ulterioară a suportului este imposibilă, mai ales în cazul celor de tip C (2).

 

Suporţii de tip C (2) sunt folosiţi în general cu structuri de limitare. Suporţii de tip C (5), cu protecţie contra alunecării cu suprafaţă profilată pot fi plasaţi doar pe pat de mortar. (vezi poza 7)

 

"instalareneopren poduri” width=”503″ height=”110″ />
Lucrări de finisare APARATE REAZEM PODURI

După instalare, eventualele urme de mortar sau beton trebuie curăţate cu detergent corespunzător. În cazul suporţilor elastomerici trebuie folosite metode corespunzătoare care nu atacă elastomerul.

 

Daunele minore la suprafaţa de protecţie contra coroziunii pot fi acoperite cu vopsea protectoare.

 

Contactul elementelor de direcţionare, adică limitoarele şi deplasarea simultană pot cauza abraziunea minoră a sistemului de protecţie. Abraziunea este limitată în mod normal de stratul superior şi nu este considerată defect.

 

 

Mentenanţă şi inspecţie APARATE REAZEM PODURI

Pentru tipurile de suporţi pentru poduri fabricate de noi, nu este necesar un regim de mentenanţă regulat.

 

Suporţii trebuie verificaţi în timpul inspecţiei podului. Printre proprietăţile care trebuie verificate, enumerăm:

 

 • Poziţia suportului elastomeric
 • Mărimea suprafeţei de contact dintre suportul elastomeric şi suprafeţele înconjurătoare
 • Suprafaţa suportului elastomeric (crăpături, deflecţia)
 • Deplasarea orizontală în toleranţele permise
 • Rotaţia în toleranţele permise
 • Condiţia suprafeţelor de alunecare
 • Condiţia protecţiei contra coroziunii

 

Evaluarea profesională a condiţiei suportului de pod necesită un înalt nivel de cunoştinţe şi experienţă şi poate fi făcută doare de o persoană calificată.  Recomandăm să consultaţi fabricantul suportului, dacă apar deviaţii.

 

Exemple de instalare APARATE REAZEM PODURI

 

"exempleaparate reazem poduri” width=”496″ height=”661″ />, , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , , , APARATE REAZEM PODURI , APARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURI APARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURI ,APARATE REAZEM PODURI APARATE REAZEM PODURIAPARATE REAZEM PODURI

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.