Aparate reazem elastomerice

Aparate reazem Elastomerice

  1. Suporţi speciali

 

Suporţi reglabili

Limitele suporţilor elastomerici cu privire la abilitatea de a suporta deplasări orizontale mari rare sau unice poate fi îmbunătăţită prin utilizarea unui suport reglabil. Acesta este un APARATE REAZEM ELASTOMERICE dotat cu un dispozitiv suplimentar de reglare.

Cu ajutorul dispozitivului de reglare, suportul elastomeric poate fi mutat în direcţia orizontală fără ridicarea suprastructurii. Deplasările de construcţie rare sau unice (modificarea punctului fix, deformarea sau contracţia betonului, modificări la fundaţie) sunt astfel transferabile cu suporţi elastomerici joşi. Suportul elastomeric doar transferă deplasările şi rotaţiile de scurtă şi lungă durată (vânt, trafic, fluctuaţii de temperatură, deformare şi contracţie).

Separarea sarcinilor poate reduce înălţimea suportului drastic şi în unele condiţii nefavorabile poate fi singura soluţie posibilă din punct de vedere economic sau tehnic.

Practic reglarea suportului are loc înainte de a permite traficul pe structură. Pre-reglarea suportului (având în vedere temperatura curentă reală a construcţiei) se face în conformitate cu deplasările reziduale aşteptate.

În timp (după luni de zile), are loc deformarea suportului la poziţia iniţială, iar suportul permite deplasări de scurtă durată şi sezoniere precum şi rotaţii.

aparate reazem

 

Suport de tensiune / presiune

"Aparatereazem elastomerice” width=”496″ height=”140″ />

Aceşti suporţi speciali sunt folosiţi în special pentru a transfera forţele de tensiune şi presiune.

 

În contrast cu suporţii de deformare care includ ancorare (pagina 35), suporţi de tensiune / presiune sunt creaţi pentru expunere de lungă durată la tensiune şi presiune. Aceşti suporţi sunt creaţi individual şi când este cazul pot fi echipaţi cu structuri de oţel pur.

 

 

Suporţi pentru controlul vibraţiei

 

Suporţii elastomerici sunt capabili să reducă vibraţiile care apar de la utilaje, fundaţie de cale ferată pentru trenuri pe pernă magnetică sau suport de clopot de ex. în mod efectiv şi de durată. Totuşi, sarcinile suplimentare cauzate de vibraţii trebuie avute în vedere. Acest tip de suport este în general des folosit pentru unelte grele, cum ar fi foarfece ghilotină sau ciocane de forjă.

 

Pentru designul suportului sunt necesare următoarele date.

 

Sarcină maximă şi minimă (SLS)

Frecvenţă naturală generată

Deplasări dacă este cazul

Schiţă propusă de suport.

 

 

 

Suport elastomeric GUMBAsuporti <em/>poduri Gumba

 

Proiect: extinderea căii ferate Brenner, legătura Munchen – Verona

 

Companie: Arge Alptransit Brenner

Sarcina: Dezvoltarea şi livrarea de suporţi pentru izolarea vibraţiilor a căii de acces de nord la tunelul Brenner întru-un sistem de tip arc-masă.

 

 

Gumba a asigurat suporţii longitudinali şi cei laterali pentru izolarea vibraţiei de la fundaţia de beton a căii ferate la proiectul mai sus menţionat.

 

În derularea proiectului, clientul a cerut teste extensive. Testele au fost făcute de Universitatea tehnică din Munchen, institutul de testare pentru construcţii de rute de trafic.

 

 

Secţiune transversală

 

 

 

Suport longitudinal Suport lateral
suport elastomeric întărittip B 400 x 500 x 107 mmdesign special suport elastomeric întărittip B 290 x 300 x 74 mmdesign special
Teste efectuate
Stabilirea rigidităţii statice verticale
Stabilirea rigidităţii statice verticale(frecvenţe de testare 5 Hz, 10 Hz, 15 hz, 20Hz)
Stabilirea sarcinii maxime admise
Test de rezistenţă la oboseală activă2 milioane cicluri de sarcină(frecvenţă fDV = 1,0 Hz) Test de rezistenţă la oboseală activă10 milioane cicluri de sarcină(frecvenţă fDV = 1,5 Hz)
Stabilirea rigidităţii statice orizontale
Cantitate
231 bucăţi 634 bucăţi

 

 

suporti <em/>poduri tip Gumbatip suporti Gumba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiecte <em/>poduriproiect <em/>poduri

 

, , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , ,  APARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICEAPARATE REAZEM ELASTOMERICE  APARATE REAZEM ELASTOMERICE APARATE REAZEM ELASTOMERICE APARATE REAZEM ELASTOMERICE

SHARE IT:

Related Posts

Comments are closed.